תצהיר בהתנגדות לביצוע שטר

מהי חשיבות תצהיר בהתנגדות לביצוע שטר ? הליך התנגדות לביצוע שטר, על פי הפסיקה, נועד לחסוך זמן שיפוטי ולמנוע דיוני סרק מקום שברור ונעלה מספק שאין לנתבע או לחייב כל סיכוי להדוף את טענותיו של התובע בבקשה לביצוע השטר, ראו: ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט(3) 41, 47 (שנת 2004). לפיכך, מקום שבו מתברר לבית המשפט מתוך תצהירו של המתנגד לביצוע שטר כי הגנתו אינה אלא "הגנת בדים" (sham defence) או כאשר הגנתו של המבקש מתבדית בחקירה נגדית, לא תינתן רשות להתגונן, ראו: ע"א 3/65 אבניר נ' קרפין, פ"ד יט(4) 85, 87 (1965). רק אם יש בידי המתנגד לביצוע שטר להראות כי בפיו הגנה אפשרית, ולו בדוחק, יאפשר ביהמ"ש למתנגד ההתגוננות כנגד ההליך. לשם כך אין בודקים כיצד יצליח להוכיח את הגנתו או מה טיב ראיותיו, כל עוד תצהירו מגלה את פרטי העובדות שעליהן הוא מבסס את הגנתו, ראו: ע"א 3374/05 אוזן נ' בנק איגוד לישראל בע"מץ מסמכיםשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר