הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

להלן פסק דין בנושא הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי: פסק דין בפני תביעה להגדלת סכום המזונות לקטין, בנם של פלונית (גרושתו של הנתבע) והנתבע, בן כ- 14 שנים, לנוכח שינוי נסיבות מפאת מצבו הרפואי של הקטין הסובל מבצקת בתחתית העין. בני הזוג נישאו זל"ז ביום 15/12/87 ומנישואים אלו נולד הקטין . בני הזוג התגרשו זמ"ז ביום 14/07/1993 בהתאם להסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה ביום 10/05/1994 . בהסכם הגירושין הוסכם, כי הנתבע יישא במזונות הקטין בסך של 600 ש"ח מדי חודש , בצמוד למדד יוקר המחיה וסכום זה עומד כיום, לטענת אם התובע (להלן: "התובעת") על סך של כ- 800 ש"ח לחודש . כן התחייב הנתבע בתשלום 66% מההוצאות הרפואיות החריגות של התובע אשר אינן מכוסות ע"י הביטוח הרפואי . בני הזוג נישאו בשנית לבני זוג שונים ולכל אחד מהם נולדו עוד 2 קטינים מנישואיהם השניים . ביום 22/04/02 התקיים דיון בפני בו בנוסף למצויין בכתבי בי-דין טענו הצדדים ארוכות . הכנסות בני הזוג הכנסות האב - הנתבע עובד בנמל חיפה כמפעיל מנוף ומשתכר כ- 12,000 ש"ח לחודש נטו . הנתבע נהנה מהכנסות נוספות הנובעות מבונוסים . הנתבע מציג תלושי שכר בלתי ניתנים להבנה . לטענת הנתבע אישתו השניה אינה עובדת והוא מפרנס יחיד . לטענת התובעת, אשת הנתבע עובדת אולם בתקופה הנוכחית, מפאת לידה אינה עובדת, זמנית . התובעת טוענת כי הכנסתו של הנתבע גבוהה בהרבה ומגעת כדי 30,000 ש"ח לחודש, אך אינה מציגה תמיכה לטענתה אולם מציינת כי אין להבין דבר מתלושי השכר שמצרף הנתבע . הכנסות האם - התובעת בעלת זכות זיכיון ובעלת מניות חברה למוצרי טבע ומשמשת בתפקיד מנהלת החנות ולטענתה משתכרת כ- 3,100 ש"ח לחודש . התובעת מצרפת תלושי שכר לתמיכה בטענתה וכן מצרפת הסכם עם היצרן לפיו כל נכסי החברה, כולל הסחורה והשיפוצים שייכים ליצרן והתובעת היא רק מפעילה את החנות . לטענת הנתבע השתכרותה גבוהה בהרבה. הנתבע מציין כי החברה הינה בבעלותה והחברה משגשגת ומצליחה וכהוכחה לכך שהשקיעה רק לאחרונה בחנות מאות אלפי ש"ח לשיפוץ . לטענת אם התובע החברה נתונה בהפסדים כלכליים . לטענת אם התובע בעלה הנוכחי גם כן עובד בחנות ומשתכר כ- 3,400 ש"ח לחודש . אם התובע מצרפת אסמכתאות . רכוש אחר וחובות אם התובע והקטין מתגוררים בדירת אם התובע ובעלה, עם שני ילדיה הנוספים . לטענת אם התובע לחברה יש רכב, אולם לה ולבעלה אין רכב . אם התובע מציגה אסמכתאות בדבר מצב חשבון הבנק שלה לפיו היא נמצאת ביתרת חובה של כ- 43,000 ש"ח . אם התובע מציינת כי נושאת בהחזרי משכנתא חודשיים בסךשל כ- 2,700 ש"ח לחודש . כמו כן מציינת כי בעלה הנוכחי מוכרז כלקוח מוגבל בבנקים ומתנהלים נגדו הליכים לגביית חובות בלשכת הוצאה לפועל . התובעת מצרפת אסמכתאות לכך . הנתבע מציין כי לעיתים קרובות נמצא ביתרת חובה בחשבון הבנק שלו, מפאת הוצאות אחזקת בני משפחתו וביתו . טענות הצדדים לטענת אם התובע התובע זקוק למזונותיו ולסיפוק צרכיו לסך של 6,570 ש"ח לחודש וכן ל- 200$ עבור מדור . במהלך הדיון הגבילה התובעת את דרישתה ל- 3,500 ש"ח , כולל מדור . אם התובע מציינת את מצבו הבריאותי של הקטין הסובל מבצקת בקרקעית העין ונוטל תרופות דרך קבע ונזקק לטיפולים מיוחדים , ביניהם אישפוזים . מוסכם על התובע כי עליו לשאת בצרכי הקטין ההכרחיים אולם התובע טוען כי על הנתבעת לשאת בהוצאות הקטין מדין צדקה שכן ידה משגת לכך . לטענת הנתבע לאם התובע הכנסה גבוהה בהרבה מן המדווחת, אולם אינו תומך טענתו בכל אסמכתא . הנתבע מעלה טענות בדבר כוונת אם התובע לרכוש דירה יקרה, אולם אינו תומך טענתו. לטענת הנתבע במסגרת הסכם הפשרה בין אם התובע לנתבע התחייבה אם התובע לשאת בעלות המדור של התובע ולטענתו אין לשנות הסכמה זו . הנתבע מציין כי בתור מפרנס יחיד , עליו לשאת בהוצאות רבות לפרנסת בני ביתו המסתכמות בכ- 12,891 ש"ח לחודש . מזונות הקטין הנתבע מציין בכתב הגנתו כי הקטין חי ברמת חיים גבוהה ואין לו כל מחסור . הנתבע מפרט חפצי ערך שרכש עבור הקטין בסכומים גבוהים, ביניהם אופני הרים , מחשב, שולחן ביליארד ועוד . הנתבע מציין כי מצבו הרפואי של התובע עתיד לחלוף לאחר כשנה וכי כיום מצבו משתפר מיום ליום ואיננו נזקק עוד לאישפוזים אלא אך לנטילת תרופות . אם התובע מפרטת את מרכיבי הסכום אולם אינה מציגה קבלות ו/או מסמכים לאישור גובה ההוצאות . להלן מקצת מרכיבי המזונות : צורכי הקטין -אם התובע מבקשת כי סכום המזונות הזמניים לתובע הקטין יהיה כדלקמן : הוצאות בריאות - הוסכם כי הנתבע ימשיך לשאת ב- 66% מהוצאות הבריאות . הוצאות חינוך - 270 ש"ח לחודש. חוגים , דמי כיס ובילויים - כ- 1,000 ש"ח לחודש .- אם התובע אינה מציגה אסמכתאות, מלבד לקבלה בעבור תשלום לחוג טניס שולחן בסך 140 ש"ח לחודש . שיעורי עזר - כ- 1,000 ש"ח לחודש .- אם התובע אינה מציג אסמכתא .לטענת הנתבע אין הקטין נזקק ו/או מקבל שיעורים פרטיים .התובעת אינה מציגה כל אסמכתא לעניין . הוצאות נסיעה - כ- 300 ש"ח לחודש . לטענת הנתבע אם התובע אינה נושאת בהוצאות נסיעה . צרכי מחשב ומשחקים - 350 ש"ח לחודש .- אם התובע אינה מציגה אסמכתא . השתתפות בהוצאות אחזקת הבית - 560 ש"ח לחודש . בדיון שהתקיים בפני ביום 22/04/02 העמידה ב"כ התובע את הדרישה למזונות על סכום 3,500 ש"ח לחודש . התובע יליד 14/01/98 , דהיינו הינו בן 14 ו - 3 חודשים . לאור תקנת הרבנות הראשית משנת תש"ד חייב אב במזונות ילדיו עד גיל 15 . התקנה יצרה חיוב משפטי על האב למזונות ילדיו הקטינים , מגיל גדילה עד גיל 15 ולמעשה השוותה את תוקף החיוב ואת הוצאתו לפועל כלפי ילדים מגיל 6 ועד גיל 15 - לקטני קטנים עד גיל 6. חובת המזונות כלפי קטינים מגיל 15 ועד גיל 18 , מקורה בדיני צדקה במשפט העברי והיא מוטלת על שני ההורים . שינוי נסיבות ההלכה קבעה כי הסכם למזונות מכיל בתוכו תנאי מכללא , אשר לפיו , כל שינוי בנסיבות מתיר ומאפשר פנייה חוזרת לביהמ"ש ,לשם שינוי גובה דמי המזונות שהוסכם עליהם בהסכם. אין הפנייה מבטלת אוטומטית את תוקפו של פסק הדין , אלא לאחר שהתובע הרים את הנטל - הוכחת שינוי נסיבות מהותי . ע"א 511/78 דלהרוזה נ' דלהרוזה ,פ"ד לג(1)449 . וכן נפסק כי על שינוי הנסיבות המהותי להיות שינוי ,שנוצר מאז מתן פסק הדין ועד למצב העכשווי - שינוי אשר לא היה בזמן שניתן פסק הדין ושמחמתו הורע מצב התובע ,או הוטב מצב הנתבע . (ע"א 363/81 פייגה נ' פייגה ,פ"ד לו(3)187) . נטל ההוכחה להוכיח את שינוי הנסיבות ע"י המצב דאז , מול המצב דהאידנא - של יום הגשת התביעה , הוא על התובע - בבחינת המוציא מחברו עליו הראיה . המבחנים לגבי שינוי נסיבות מהותי מיוסדים על יסודות עובדתיים . (ע"א 442/83 קם נ' קם ,פ"ד לח(1)767 ,774) . לאור האמור עולה כי, על התובעת להוכיח את שינוי הנסיבות . להלן טענותיה של התובעת להוכחת שינוי הנסיבות : התובעת מציינת כי בעת החתימה על ההסכם הכנסתה שימשה אך להוצאותיה והוצאות התובע אולם מאז נישאה בשנית ואף נולדו לה 2 ילדים . מאחר ועל התובעת לשאת, יחד עם בעלה השני בכל הוצאותיהם של ילדיה הקטינים לא נותרת בידיה הכנסה פנויה כבעבר . השתכרות נמוכה מצד האם לעומת השתכרות גבוהה מצד האב בפרשת מבורך ,ביהמ"ש העליון קבע לעניין פגיעה בכושר ההשתכרות של האם כדלקמן : "צימצום ביכולתה של האם להשתכר - ויכולתו של המערער להגדיל את תשלום המזונות בהשוואה ליכולתם בעת שנעשה ההסכם - יכולים להוות גורם המצדיק הגדלת סכום המזונות" . כמו כן נפסק כי סכום המזונות שחויב האב לשלם ,אין בו די לכל צרכיה של הקטינה , ולהיפך , משמע מפסק הדין , כי האם צריכה לשאת בכל סכום נוסף שיידרש למזונות הקטינה . על כן פגיעה משמעותית ביכולתה של האם לשאת בכך - יכולה להצדיק דיון חדש בעניין המזונות. במקרה דנן ,אם התובע משתכרת למחייתה אולם אין בפני ממצאים בדבר השתכרוה בעת חתימתה על ההסכם ועל כן אין בשיעור השתכרותה כיום כדי להוות שיקול רב ערך לצורך הוכחת שינוי נסיבות אלא יהא בכך אך כדי לחזק הצדקת העלאת גובה סכום המזונות במידה ויוכח שינוי נסיבות מהותי . גדילת הקטין ועלייה בצרכיו במספר פסקי דין , בהם נטען להגדלת המזונות לקטין בשל גדילתו , הבהיר ביהמ"ש העליון , כי עצם בגרותם וגדילתם של הילדים לא מהווה שינוי נסיבות מהותי, המחייב את הגדלת המזונות , שכן כאמור , פסק הדין המקורי כבר בחן את צורכיהם וראה פני עתיד . (ע"א 49/82 מהגר נ' גואלי ,פ"ד לח(1)555 ,558 ) . סוף דבר לנוכח האמור נראה כי התובעת לא עומדת בנטל ההוכחה לעניין שינוי נסיבות מהותי אולם זה מכבר נפסק כי כאשר מדובר בשינוי במזונות נמוכים שנפסקו , ייטה ביהמ"ש לטובת הקטינים, גם כאשר מדובר בנסיבות , שניתן היה לצפותן במועד פסק הדין המקורי . (ע"א 575/87 תמרי נ' בהריר , לא פורסם) . במקרה דנן סכום המזונות שנפסק דאז בסך כ- 500 ש"ח לחודש מגיע כדי 800 ש"ח כיום . זה מכבר נפסק כי סכום המזונות המינימאלי הראוי עבור צרכים הכרחיים עומד בסך כ- 1,000 ש"ח לחודש . (עמ"ש 38/96 משולם נ' משולם , לא פורסם. עמ"ש 44/96 פלד נ' פלד , לא פורסם) על כן הנני מוצאת כי לנוכח כל השיקולים המובאים לעיל יחדיו קיים שינוי נסיבות המצדיק העלאת גובה סכום המזונות . דיון אם התובע נוקבת בסכומים גבוהים הנחוצים לקטין למזונותיו לנוכח רמת החיים לה הורגל, בהתחשב במצבו הבריאותי . עם זאת מציינת אם התובע כי הכנסתה והכנסת בעלה מגיעות יחדיו לכדי 6,500 ש"ח לחודש וכי נושאת בהחזרי משכנתא חודשיים בסך כ- 2,700 ש"ח לחודש . יוצא שאם התובע תבעה מזונות לבנה העולים על סכום הכנסתה והכנסת בעלה יחד בו מתחלקים 4 נפשות בנוסף לתובע . מכאן עולה כי רמת החיים הנוהגת בית אם התובע הינה כ- 3,800 ש"ח לחודש עבור 4 נפשות (מבלי להחשיב את התובע שמזונותיו משולמים ע"י הנתבע) וכ- 950 ש"ח לחודש עבור נפש . בנסיבות דנן רמת החיים של ילדי התובעת , הגם שמדובר בקטני קטנים שהוצאותיהם גדולות יותר מגיעה לסך של כ- 1,625 ש"ח לחודש (בהתחשב בחלקם היחסי בסכום המשולם עבור החזרי המשכנתא) . לפיכך תמוה הדבר שאם התובע דורשת כי רמת חייו של התובע תהיה פי 2 מרמת חייהם של שני ילדיה ? מה עוד שהתובעת לא מצאה לנכון להגיש תביעה במשך תקופה של כ- 8 שנים בהם עמדו המזונות בהתאם להסכם על סך של כ- 500 ש"ח לחודש (כיום 800 ש"ח, לאחר הצמדה). בדיון שהתקיים בפני הביע הנתבע כי מפקיד לתוכנית חיסכון של התובע סך של 230 ש"ח ואף התחייב להמשיך להפקיד בתוכנית חסכון לתובע סך של 230 ש"ח לחודש עד הגיע הקטין לגיל 18 , מועד בו יוכל רק הוא לבדו לפדות את הסכומים שהצטברו . סוף דבר א. אשר על כן ,עפ"י כתבי הטענות ודברי הצדדים, הנני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע הקטין דמי מזונות ומדור בסך 1,650 ש"ח לחודש . המזונות ישולמו עד הגיע התובע לגיל 18 , או עד לסיום בית הספר התיכון , לפי המאוחר מביניהם. ב. בתקופת השירות הצבאי הסדיר בצה"ל יישא הנתבע ב- 1/3 מסכום המזונות ששולמו לקטין באותו מועד. ג. הנתבע יישא ב- 66% מההוצאות הרפואיות החריגות ,כנגד קבלות שתציג אם התובע . ד. הנתבע ימשיך להפקיד בתוכנית חסכון עבור הקטין, סך של כ- 230 ש"ח לחודש עד הגיע התובע לגיל 18 . הכספים יעמדו לרשות התובע עם הגיעו לגיל 18 . ה. דמי המזונות יחלו מיום 01/02/02 וישולמו עד לעשירי בכל חודש ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בשוק ויעודכנו מדי שלושה חודשים כאשר העדכון הראשון יעשה ביום 01/07/02 על בסיס מדד חודש 05/02 אשר יפורסם ביום 15/06/02 . ו. הנתבע רשאי לשלם את מזונות העבר, בקיזוז הסכומים ששולמו, בשני תשלומים ויחד עם המזונות מחודש מאי 2002 . ז. דמי המזונות ישולמו בנוסף לקיצבת המל"ל המשתלמת לידי האם . קטיניםרפואהמזונות ילדיםהגדלת מזונותמזונות