אי שמירה על הימין - תאונת דרכים

בית המשפט פסק כי נהגת רכב התובע אותתה עם אורות הרכב בו נהגה לעבר הנתבע, אשר לא הגיב לאיתות זה המשיך בנסיעתו זו בנתיבה תוך שהוא "נוטל" את זכות הדרך לא שומר על ימין הדרך כיוון נסיעתו ובנהיגה חסרת זהירות זו פגע הרכב בו נהג בצידו השמאלי של רכב התובע אשר נדחף בדרך זו ימינה כיוון נסיעתו וניזוק אף בצידו הימני שכן נפגע הוא גם ממעקה בטון אשר בנוי בצד ימין הדרך כיוון נסיעת רכב התובע. להלן פסק דין בנושא אי שמירה על הימין - תאונת דרכים: בפני תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה על הגשר המוביל לכפר ויתקין (להלן: "גשר ויתקין") ביום 11.3.05 (להלן: "התאונה"), תאונה בה היו מעורבים רכב התובע מסוג פיאט מספר רישוי 9827800 (להלן "רכב התובע") הנהוג על ידי אחות התובע - זיוה הראל (להלן :"נהגת רכב התובע"), ורכב הנתבע מסוג מיצובישי מספר רישוי 7143920 (להלן :"רכב הנתבע"). בתביעתו עתר התובע לחיוב הנתבע בסכום הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה כמפורט להלן: א. נזק לרכב -10,064 ₪. ב. שכ"ט שמאי -600 ₪. ג. אגרת בית משפט -150 ₪. ד. טרחה ועוגמת נפש -500 ₪ סה"כ -11,314 ₪. להוכחת נזקיו הגיש התובע חוות דעת שמאי, שכ"ט שמאי, תמונות, ומסמכים הכל מסומן ת/1. התובע העיד כי "אני בעל הרכב מסוג פיאט 9827800 ובתאריך 11.3.05 מי שנהג ברכב זו אחותי ששמה זיוה הראל. היא נהגה ברכב ברשותי ובהסכמתי המלאה. מסרה לי שהרכב היה מעורב בתאונה באופן שרכב מיצובישי מס' רישוי 7143920 פגע ברכב שלי. הרכב היה נהוג ע"י הנתבע ולטענתה האחריות לתאונה מוטלת על הנתבע. לרכב נגרמו נזקים. מגיש את כל המסמכים המעידים על הנזק שנגרם מוגשים יחד ומסומנים ת/1. עד היום לא קיבלתי את נזקי הרכב שנגרמו לי. מבקש לפסוק סכום הנזקים בצירוף ריבית והפרשי הצמדה והוצאות." התובע לא נחקר בחקירה נגדית. אחות התובע, זיוה הראל, אשר נהגה ברכב התובע עובר לתאונה תארה בעדותה את אופן קרות התאונה כך: "בתאריך 11.3.05 בשעה 03:00 נהגתי ברכב ששייך לאחי שמספרו 9827800, הגעתי בנסיעה מכיוון כפר ויתקין לכיוון כביש 4 כלומר נסעתי ממערב למזרח. הייתי על הגשר בנסיעתי זו. אז הבחנתי ברכב שמגיע מולי מכיוון מזרח למערב, אותתי לו עם אורות גבוהים כי הנהג שהגיע מולי נסע כפי שהבחנתי במהירות גבוהה. בכיוון נסיעתו היה מוצב תמרור המורה שעליו לתת לי זכות קדימה והבחנתי שהוא נוסע במהירות ולא מתכוון לעצור ואותתי לו באורות, אבל הוא ממש התקרב לכיוון המקום שהוא היה צריך לעצור ולתת לי זכות קדימה והוא כבר ממש הגיע לתחילת כניסה לגשר. ראיתי שהוא לא פועל לתת לי זכות קדימה אז נצמדתי מאוד לצד הימני תוך כדי האטה אבל הוא פגע ברכב ונגרמו הנזקים. אחרי התאונה יצאתי מהרכב וניגשתי לרכב של הנתבע ופתחתי לו את הדלת והוא רצה לצאת מהרכב שלו והוא היה מבולבל וגם אני הייתי מבולבלת. פתחתי לו את הדלת של מושב הנהג ששם ישב, צעקתי עליו מה הוא עושה, היתה לי תחושה שהוא נכנס ברכבי בכוונה בגלל שהוא פשוט סובב את ההגה של הרכב שלו שמאלה כיוון נסיעתו ממש לכיוון הרכב שלי וזה היה מבהיל, הוא ישר אמר לי טוב בואי נזיז את הרכבים כי כלי הרכב עמדו שהגשר היה חסום לנסיעה לכלי רכב כתוצאה מהתאונה, הזזנו את כלי הרכב. התקשרתי לאימי והיא הגיעה. אני הזמנתי גרר כי הרכב שלי לא יכול היה להמשיך בנסיעה והנתבע יכול היה להזיז את רכבו. החלפנו פרטים. כמה דקות אחרי התאונה אז הוא הכחיש שהוא אשם והיה איתו עוד נוסע ברכב. גם איתי היתה נוסעת ברכב והיא תעיד. הרכב שלי נפגע גם מהצד השמאלי שלו וגם מהצד הימני שלו כי בגשר יש בטונדות בשני הצדדים, אז בגלל שניסיתי למנוע את התאונה ונצמדתי לצד ימין כיוון נסיעתי אז כתוצאה מהמכה הוא פגע ברכבי בצד שמאל והרכב שלי נדחף לצד ימין כיוון נסיעתי וגם קיבל מכה בצד ימין מהבטונדה שבצד ימין. רואים את זה במסמכים שצורפו לתביעה גם בתמונות וגם באומדני הנזק." נהגת רכב התובע לא נחקרה בחקירה נגדית. עדת התביעה, פרימק הדס אשר ישבה ברכב התובע במושב הקדמי ליד נהגת רכב התובע בעת קרות התאונה העידה באשר לאופן קרות התאונה כי: "ביום 11.3.05 בשעה 03:00 ישבתי ברכב שבו נהגה זיוה הראל ישבתי במושב קידמי של הרכב ליד הנהג. נסענו מכיוון מערב למזרח על גשר ויתקין, נסענו בצד ימין של הכביש. הרכב שלנו היה כבר על הגשר עצמו ונסענו ישר קדימה כיוון נסיעתנו כשהיינו פחות או יותר באמצע הגשר מכיוון מערב למזרח ראינו רכב שמגיע מולנו בנסיעה ממזרח למערב לכיוון הגשר, זיוה התחילה להבהב לכיוון הנהג שהגיע בנסיעה מולנו עם פנסי הרכב, הוא לא עצר למרות שבכיוון נסיעתו מוצב תמרור המורה מתן זכות קדימה לרכב שלנו, הוא המשיך בנסיעה ופשוט התנגש ברכב שלנו ונגרמו נזקים. יותר מזה אני זוכרת שזיוה כשראתה שהוא ממשיך בנסיעה ולא מציית לתמרור שבכיוון נסיעתו לאחר שאותתה לו באורות רכבה סטתה ימינה כיוון נסיעתה כמה שהיא יכולה כי בצד ימין כיוון נסיעתה היו בטונדות ולמרות זאת הוא המשיך בנסיעה ולא ציית לתמרור מתן זכות קדימה ופגע ברכב שלנו בצד שמאל של הרכב שלנו שנדחף ימינה כיוון נסיעתנו לבטונדה שבצד ימין ונגרמו הנזקים." עדת התביעה - פרימק הדס לא נחקרה בחקירה נגדית. הנתבע תיאר את אופן קרות התאונה כך: "ביום 11.3.05 בשעה 03:00 נהגתי ברכב מיצובישי 7143920, נסעתי מכיוון מזרח למערב כשרציתי לעלות על גשר ויתקין. בכיוון הנסיעה שלי היה מוצב תמרור המורה שאני צריך לתת זכות קדימה לכל רכב הבא ומתקרב מולי. אני אומר שאני נסעתי ונכנסתי בנסיעה ועליתי על גשר ויתקין כיוון נסיעתי ממזרח למערב וכשהייתי כבר לקראת סוף הנסיעה שלי על הגשר אז היא פשוט הגיע רכב שבו נהגה זיוה הראל שאת שמה אני יודע כמובן לאחר התאונה, והיא נהגה ברכב פיאט ונכנסה ופגעה ברכב שבו אני נהגתי. היא טוענת שהיא הבהבה עם האורות של רכבה לעברי, וזה מלמד שהיא הבחינה ברכבי ובכל זאת המשיכה בנסיעה. מה שאומר שמשהו לא הגיוני בגרסתה. אחרי התאונה החלפנו פרטים. היא היתה מבולבלת ומבוהלת, חשבה שאין לה בטוח ברכב, רצתה שאח שלה יקח את האשמה. היה לה בטוח והחלפנו פרטים. היה לה בטוח חובה ולא היה לה בטוח מקיף. אני טוען שאני לא אחראי לתאונה ומבקש לכן לדחות את התביעה. לי היה בטוח מקיף ולא היתה לי שום בעיה לשאת באחריות אם הייתי חושב שאני אחראי, אבל אני חושב שאני לא אחראי." בחקירתו הנגדית לשאלה "אני אומרת לך שעל הגשר יכולות לעבור במקביל שתי מכוניות ואתה לא נהגת בצד ימין כיוון נסיעתך בעוד אני נהגתי בצד ימין כיוון נסיעתי צמוד לבטונדה ואתה עברת לנתיב שלי ופגעת ברכבי, האם זה נכון." השיב "לא נכון. יכולים לעבור שני כלי רכב במקביל זה לזה על הגשר אבל את לא נסעת בצד ימין. את לא שמרת על הימין. אני שמרתי על הימין. " לשאלה "אני אומרת לך שאני שמרתי על צד ימין הדרך כיוון נסיעתי ואתה פגעת ברכבי בצד שמאל ודחפת אותו לצד ימין שבו אני הייתי צמוד לבטונדה ולכן רכבי נזוק גם בצד ימין." השיב "זה לא נכון. הרכב שלך נפגע מקדימה ולא מצד ימין." עיינתי בכתבי הטענות, במוצגים שהוגשו, שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם. עליי לציין כי מהימנה עליי ללא כל סייג עדותה של נהגת רכב התובע אשר נהגה ברכב התובע עובר לקרות התאונה ותוצאותיה. עדותה היתה כנה, רצינית, אחראית ומדויקת. נחה דעתי כי זכורים היו לה כל פרטי השתלשלות אירוע התאונה וניתן לסמוך על גירסתה. כך גם נותנת אני אמון מלא בעדותה של עדת התביעה פרימק הדס, אשר עובר לקרות התאונה ותוצאותיה נסעה ברכב התובע הנהוג על ידי אחות התובע, כשהיא יושבת במושב קדמי ברכב התובע ליד נהגת רכב התובע. עדותה היתה רצינית, אחראית ומדויקת. לא כך באשר לעדות הנתבע. ניכר היה כי הנתבע "מתפתל" בעדותו תוך שמנסה הוא להרחיק עצמו מאחריותו לקרות התאונה ותוצאותיה וזאת על מנת שלא ישא בסכום נזקי התאונה. התרשמותי מעדות הנתבע היתה שלילית. הנתבע אף לא מצא לנכון לחקור בחקירה נגדית לא את התובע, לא את נהגת רכב התובע ולא את הנוסעת, עדת התביעה אשר ישבה ברכב התובע הנהוג על ידי נהגת רכב התובע, עובר לתאונה ותוצאותיה. בקבלי גרסת התביעה שהוכחה בפני קובעת אני כי ביום 11.3.05 נהגה אחות התובע - זיוה הראל ברכב התובע על גשר ויתקין לכיוון כביש 4 מכיוון מערב למזרח בצד ימין כיוון נסיעתה. נהגת רכב התובע הבחינה ברכב הנתבע המגיע בנסיעה מולה מכיוון מזרח למערב, בנסיעה שוטפת, אינו מציית להוראת תמרור "עצור" המוצב בדרך כיוון נסיעתו, ממשיך בנסיעה שוטפת שהוא עולה על גשר ויתקין, אינו שומר על ימין הדרך כיוון נסיעתו ומתקדם בנסיעה תוך שנכנס הוא לנתיב נסיעתה ונוסע מול רכבה. נהגת רכב התובע אותתה עם אורות הרכב בו נהגה לעבר הנתבע, אשר לא הגיב לאיתות זה המשיך בנסיעתו זו בנתיבה תוך שהוא "נוטל" את זכות הדרך לא שומר על ימין הדרך כיוון נסיעתו ובנהיגה חסרת זהירות זו פגע הרכב בו נהג בצידו השמאלי של רכב התובע אשר נדחף בדרך זו ימינה כיוון נסיעתו וניזוק אף בצידו הימני שכן נפגע הוא גם ממעקה בטון אשר בנוי בצד ימין הדרך כיוון נסיעת רכב התובע. קובעת אני כי האחריות לקרות התאונה ותוצאותיה מוטלת על הנתבע. כתוצאה מהתאונה נגרמו לרכב התובע נזקים כמפורט בחוות דעת שמאי, תמונות ומסמכים שהוגשו - מוצג ת/1 אשר לא נסתרו בראיה ממשית כלשהי ע"י הנתבע, והם כדלקמן: א. נזק לרכב -10,064 ₪. ב. שכ"ט שמאי -600 ₪. ובסה"כ מסתכמים נזקי התובעת בסך של 10,664 ₪. בנסיבות אלו אני מחייבת הנתבע לשלם לתובע את סכום הנזקים שהוכח בפני בסך כולל של 10,664 ש"ח. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום קרות התאונה - 11.3.05 ועד התשלום המלא בפועל. אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של 1,000 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד יום התשלום המלא בפועל. משפט תעבורהתאונת דרכיםאי שמירה על הימין