ביטול קניית תנור

להלן פסק דין בנושא ביטול קניית תנור: 1. לפני תביעה לביטול חוזה מכר והשבת התמורה ששילמה התובעת בגין תנור בישול שרכשה. טענות התובעת 2. ביום 24.3.09 רכשה התובעת מהנתבעת 1 תנור אפיה משולב מדגם K 6161 (להלן - "התנור"), בסך של 2,000 ₪. הרכישה התבצעה באמצעות אתר אינטרנט ולאחר מספר ימים אכן קיבלה התובעת את התנור. התנור הותקן בביתה והיא קיבלה הדרכה בדבר אופן הפעלתו על ידי הנתבעת 2 היא- למיטב ידיעת התובעת- יבואנית התנור ונותנת האחריות. לטענת התובעת, בעת ההתקנה וההדרכה לא נבדקה תקינותו של התנור וכך, בפעמים הראשונות בהן השתמשה בתנור גילתה כי התנור הינו פגום ולמעשה לא מחמם מספיק כדי לאפשר אפיה. התובעת פנתה בתלונה ואל ביתה הגיע נציג מטעם הנתבעת 2, אולם זה טען כי התנור אינו פגום ונתן לתובעת יעוץ כיצד להשתמש בו. אולם לדבריה, גם עצות אלה לא הועילו. כחודש לאחר מכן, שוב הגיע לביתה של התובעת נציג שירות אשר מצא כי גוף החימום העליון של התנור פגום והבטיח להזמין חלק חלופי. כשבוע לאחר מכן גילתה תהובעת כי גם הטיימר של התנור פגום. וכך אט-אט גילתה התובעת חלקים נוספים פגומים כגון תא האכסון, גוף חימום נוסף ותרמוסטט. למעשה, טוענת התובעת, כל התנור היה פגום וטעון החלפת כלל חלקיו העיקריים. התובעת, אשר אינה מעוניינת בתיקון התנור אשר זה עתה נקנה, דרשה את ביטול העסקה אולם הנתבעת 2 טענה כי התובעת עשתה בתנור שימוש במשך למעלה מ-14 יום ולכן לא ניתן לבטל את העסקה. הנתבעת 1 טענה מצדה כי יש להפנות את כל טענות התובעת ליבואן. התובעת טוענת כי אספקת התנור אשר רכיביו העיקריים פגומים מהווה הפרה יסודית של העסקה ולנוכח פגם זה זכאית התובעת לבטל את העסקה ולקבל את כספה חזרה. טענות הנתבעים 3. הנתבע 1, הוא החנות ממנה רכשה התובעת את התנור, טוען כי הנתבע 2 הינו יבואן המוצר ונותן השירות והביע רצונו כי הנתבע 2 ייצג אותו בתביעה זו. הנתבע 2, הוא יבואן התנור ונותן האחריות, הגיש כתב הגנה ובו טען כי ביום 26.3.09, בכפוף להוראות היצרן ועפ"י בקשת התובעת בוצעה פתיחה, בדיקת תקינות והדרכה ראשונית לתנור. במעמד זה נבדק התנור בנוכחות התובעת ונמצא תקין. בחלוף חודש נוסף, ביקשה שוב התובעת בדיקה של התנור, אשר אכן נבדק ונמצא תקין. לאחר 45 ימים נוספים פנתה שוב התובעת לנתבע 2 ואל ביתה הגיע טכנאי אשר קבע כי יש להחליף את גוף החימום והשעון בתנור. לטענת הנתבע 2 הוסבר לתובעת כי מאחר והתנור נמצא בשימוש במשך תקופה, לא ניתן להחליפו אלא אך ורק לתקנו אך לפנים משורת הדין, הסכים הנתבע 2 להאריך את תקופת האחריות על התנור. בתחילה הסכימה לכך התובעת, אולם בהמשך מנעה את עבודתו של הטכנאי על התנור וסירבה להצעת הנתבע 2. בכתב הגנתו, הודה הנתבע 2 כי גוף החימום והשעון נמצאו טעונים החלפה, אך לדבריו, הדבר היה רק בחלוף 45 ימים מן המועד שבו רכשה התובעת את התנור. ואולם במהלך הדיון בפניי, טענה נציגת הנתבע 2 טענה מפתיעה וסותרת, שלא בא זכרה בכתב ההגנה. לדבריה, כלל לא היה צורך בהחלפת חלקי התנור והטכנאי הסכים להחליפם רק נוכח דרישת התובעת לקבל תנור חזק יותר וכלל לא משום שהיה בהם פגם. היא אף טרחה ומסרה בפני בית המשפט הסבר מלומד לפיו החלפת חלקים מסויימים מחייבת החלפת חלקים אחרים ובהסבר זה סייע לה גם הנתבע 1. נציגת הנתבע 2 טענה בתוקף כי לא ייתכן שגוף החימום היה פגום אם עבד וחימם וכדבריה, הסכמת הנתבע 2 להחליף חלקים בתנור כלל לא נבעה מקלקול שהיה בו, אלא אך ורק מתוך רצון טוב לסייע לתובעת בבקשתה לקבל תנור חזק יותר. הנתבע 2 הודיע כי הינו דבק בהצעתו להחליף את החלקים הפגומים וליתן לתובעת אחריות נוספת על התנור. דיון 4. חוק המכר תשכ"ח- 1968 (להלן - "חוק המכר") קובע בסעיף 11 כדלקמן: "אי התאמה המוכר לא קיים את חיוביו אם מסר- (1)... (2)... (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; (4)... (5)... " ובסעיף 28: "ניכוי מהמחיר הפר המוכר חיוב כאמור בסעיף 11 ולא תיקן את הדבר תוך זמן סביר אחרי שהקונה נתן לו הודעה על כך, ואין הקונה רוצה לתבוע את ביצוע החוזה או לחזור בו ממנו, זכאי הוא לנכות מן המחיר את הסכום שבו פחות שווי הממכר עקב אי-ההתאמה לעומת שוויו לפי החוזה." מסעיף זה עולה כי בפני התובעת עומדות שלוש אפשרויות: הראשונה, לתבוע את קיום החוזה- כלומר שהנתבע 2 יספק לתובעת תנור בישול תקין. השניה, לחזור בה מהחוזה- כלומר להשיב לנתבע 2 את התנור ולקבל חזרה לידיה את התמורה ששילמה עבורו. והשלישית, לנכות מהתמורה את הסכום בו פחת ערך התנור עקב הליקויים שנמצאו בו. במקרה זה, ביקשה התובעת להשיב את התנור אל המוכר ולקבל לידיה את מלוא התמורה ששילמה עבור התנור. 5. נשאלת השאלה האומנם לא קיים המוכר את חיובו בהתאם לסעיף זה. התובעת קיבלה את התנור לידיה ביום 26.3.09. לאחר פחות מחודש, ביום 22.4.09, כאשר ניסתה לאפות בתנור, גילתה כי התנור אינו אופה כנדרש. בעקבות תלונות מצד התובעת, הגיע לביתה טכנאי אשר בדק את התנור וקבע כי הוא תקין. חרף קביעה זו, לא הצליחה התובעת להשתמש בתנור בצורה ראויה ועל כן הגיע לביתה טכנאי בשנית. החל מביקור זה, החלו מתגלים בתנור ליקויים שונים. התובעת טענה כי התגלו ליקויים רבים וכי נדרשה החלפת חלקים שונים בתנור כגון גופי החימום - העליון והתחתון, מגירת האחסון, טיימר וטרמוסטט. הנתבע 2 הודה בכתב בבגנה כאמור כי הטכנאי קבע שיש להחליף גוף חימום ושעון בתנור, אך נציגתו בדיון חזרה בה מדברים אלו במהלך הדיון וטענה כי כלל לא היו חלקים פגומים בתנור והסכמת הטכנאי להחליפם, היתה רק מתוך רצון להיטיב עם התובעת. בכל הכבוד, אין בידי לקבל את טענת הנתבע 2. ראשית, המדובר בטענה הסותרת הודאה מפורשת של הנתבע 2 בכתב הגנתו כי אכן בתנור נפלו פגמים, שנית לא מצאתי כל תשתית ראייתי לטענה זו שכן הטכנאי כלל לא הובא להעיד בפניי ומעבר לכך, איני מוצאת הגיון בטענה זו, שהרי מדוע זה, אם אכן התנור היה תקין, ייגרר הנתבע להוצאות מיותרות בגין החלפת חלקים אשר כלל אינם פגומים? מעבר לכך, עדות התובעת נמצאה אמינה בעיניי, בכל הנוגע להשתלשלות העניינים ולדברים שנאמרו לה על ידי הטכנאי שביקר בביתה במהלך התקופה. תחילה הסכימה התובעת לתיקון הפגמים על ידי הטכנאי אולם משהתברר כי מדובר במספר רב של ליקויים, התחרטה התובעת, סירבה לתיקונים ודרשה לבטל את העסקה ולקבל את כספה חזרה. 6. לאור האמור, אני קובעת כי בתנור שאותו רכשה התובעת נתגלו פגמים, אשר בפועל, אף לשיטת הנתבעים, הצדיקו החלפה של מרבית חלקי התנור הפנימיים, זאת כאשר המדובר בתנור חדש שאותו רכשה התובעת. אין זה סביר, ואף לא הועלתה טענה שכזו, כי פגמים שכאלה יכולים היו להיגרם בעקבות שימושה של התובעת בתנור בתוך פרק זמן כה קצר מאז קיבלה אותו ועד שהודיעה לראשונה על אי-תקינותו - בתוך פחות מחודש. ייתכן, כי לו היה מדובר בפגמים במגירת האחסון או בטיימר בלבד, עמדתי בתיק היתה משתנה, אולם תנור הבישול, מעצם טבעו וטיבו, צריך לאפשר בישול ואפיה ראויים. פגמים בגופי החימום הדורשים החלפה של חלקים נוספים במנגנון הפעלת התנור, הם בעיניי פגמים משמעותיים ויסודיים ובמצב שכזה, אין זה מתקבל על הדעת לדרוש מן התובעת להסכים לתיקון כל חלקי התנור החדש שאותו רכשה. דרישתה לקבל תנור חדש אחר, נראית בעיניי סבירה והגונה. ואולם, הנתבע 2 לא הסכים לכך, אלא עמד על כך שהתנור יתוקן והסכים לפצות את התובעת בחודשי אחריות נוספים. לכך לא הסכימה התובעת, ובצדק. מאחר שכאמור, קבעתי כי התנור אותו קיבלה התובעת היה פגום, הרי שעומדת לתובעת הזכות לדרוש את ביטול העסקה וקבלת כספה חזרה. 7. הנני מקבלת את התביעה וקובעת כדלקמן: הנתבעת תשיב את התנור לנתבעים בתוך 7 ימים ממועד מתן פסק הדין. הנתבעים ישלמו לנתבעת סך של 2,080 ₪, בעבור עלות התנור ועלות התקנתו בביתה. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, ישלמו הנתבעים לתובעת הוצאות משפט בסכום של 500 ₪. סכום זה ישולם תוך 21 יום מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. 8. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בחיפה תוך 15 ימים. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)