נזילה בתקרה מהשכן

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצויים בגין נזילה בתקרה מהשכן: בפניי תביעה בגדרה עתר התובע כי שכנו המתגורר בקומה מעליו (להלן- הנתבע), יפצה אותו בגין נזקים שנגרמו לדירתו, כתוצאה מנזילות מים מצנרת ביתו של הנתבע. לטענת התובע, כשנה וחצי לפני הגשת התביעה (כלומר, בתחילת שנת 2006) התפוצץ צינור מים בדירת הנתבע, וכתוצאה מכך חדרו מים לדירתו וגרמו לנזקי רטיבות בתקרה ובקירות חדר המקלחת בדירתו. לטענתו, הנתבע ערך שיפוצים בדירתו אך הנזילה לא תוקנה, ונזקי הרטיבות בבית התובע התפשטו לקירות ולתקרות כל חדרי הבית וכן לרהיטים ולבגדים, ואף גרמו לקצרים חשמליים. לטענת התובע, למרות פניות חוזרות ונשנות לנתבע, הוא לא תיקן את הליקויים ולא פיצה אותו. התובע לא צירף חוות דעת מומחה לכתב התביעה, אך צירף תמונות המעידות על רטיבות קשה בקירות ובתקרות ביתו, וציין כי חשמלאי שהגיע לבדוק את מערכת החשמל, אמר לו שכל צנרת החשמל נרקבה. לטענת התובע, אין באפשרותו לשלם עבור הצעת מחיר לתיקון החשמל, וכי הצעת המחיר הזולה ביותר לשיפוץ המבנה שקיבל מקבלנים שהגיעו לדירתו, עמדה על 7,500 ₪. לאור האמור לעיל, עתר התובע לפיצוי בסך 7,500 ₪. הנתבע הודה בכתב ההגנה, כי כשנה וחצי קודם לכן, ערך שיפוץ בביתו, וכי במהלך השיפוץ השתחרר צינור ונזלו מים לבית התובע. לטענתו, מספר ימים לאחר שהתובע הודיע לו על כך, התקלה טופלה והצנרת תוקנה. לטענת הנתבע, קירות ביתו של התובע מתפוררים ועבשים מזה שנים, בשל העדר אוורור מספיק, העדר טיח, וכן בשל העובדה שמדובר בבניין ישן הסובל מבעיית רטיבות קשה, בשל חדירת גשם דרך חריצים המצויים בחלקו החיצוני של הבניין. הנתבע טען כי התובע לא שיפץ את ביתו במשך שנים, ומנסה להטיל את עלויות השיפוץ על כתפיו. הנתבע אף טען, כי לא נכונה הטענה שלא התייחס לפניותיו של התובע, שכן שלח אליו מספר פעמים חשמלאי שטיפל בבעיות חשמל בביתו, למרות שצנרת החשמל בבית התובע היתה ישנה ולקויה עוד לפני השיפוץ שערך הנתבע בביתו. בדיון שהתקיים בפני כבוד השופט דניאל ביום 7.2.08 חזרו הצדדים על טענותיהם, ובהסכמתם מונה מומחה מטעם בית המשפט. ביום 11.9.08 ניתנה חוות דעת המומחה, אשר ציין כי בבית התובע התגלו קילופי צבע וטיח בתקרה בכל שטח הדירה, ואולם, בעת ביקורו, התקרה היתה יבשה וללא רטיבות. עוד קבע המומחה כי הבניין בו גרים הצדדים הוא בניין טרומי שבו ידועים מצבים של חלחול מים מהקומה הרביעית לקומות התחתונות, וכן קיימים חריצים מהם נכנסת רטיבות בעונת הגשמים. המומחה ציין, כי אם היה מוזמן בעת קיומה של רטיבות, ניתן היה לבחון מהיכן היא נובעת. לפיכך, העריך המומחה, כי 60% מהנזקים נגרמו ע"י הנתבע, ו- 40% בשל מצבו של הבניין. בתמונות שצירף המומחה לחוות דעתו, ניתן לראות כי בבית התובע קיימים קילופים קשים של צבע וטיח בתקרות המטבח, חדר השינה והמקלחת, וכי בית הנתבע שופץ, אך למרות זאת קיימים קילופי צבע גם בתקרת ביתו. עוד צורפו תצלומים של חזית הבניין בו מתגוררים השניים, בהן הצביע המומחה על החריצים מהם נכנסת רטיבות בחורף ועל קילופי הטיח. בדיון שהתקיים ביום 18.9.08, טענה בתו של התובע כי המומחה מטעם בית המשפט לא נראה לה ניטרלי, אך סירבה להצעת בית המשפט להביא חוות דעת נוספת של מומחה מטעמה. לאור הערת בית המשפט על העדר אסמכתאות לגובה הנזק, ביקשה בתו של התובע ארכה לצורך הגשת הצעות מחיר לתיקון הליקויים. באותו דיון, טענה בתו של הנתבע, כי בית התובע תמיד היה מוזנח, היא טענה כי התובע הגיש נגד אביה תביעה דומה בעבר, כשלטענתה, גם לאחר מתן פסק הדין הקודם, התובע לא תיקן את ביתו. לפיכך, ביקשה בתו של הנתבע ארכה כדי להציג בפני בית המשפט את התיק הקודם, אותו הזמינה לטענתה מארכיון בית המשפט. בית המשפט נתן לשני הצדדים ארכה להגשת המסמכים לתיק בית המשפט, אך למרות זאת נמנעו שני הצדדים מהגשת המסמכים. בית המשפט ניסה גם לאתר תיק קודם שלפי הטענה התנהל בין הצדדים, אך לא נמצא תיק כזה ברישומי המזכירות. לפיכך, החלטתי ליתן פסק דין על סמך החומר שהונח בפניי בלבד. לאחר ששמעתי את דברי הצדדים, ועיינתי במסמכים ובחוות דעת המומחה, הגעתי לכדי מסקנה כי דין התביעה להתקבל אך בחלקה. אין חולק כי לבית התובע נגרמו נזקים מסוימים, כתוצאה מנזילה שנגרמה מביתו של הנתבע. עם זאת, התובע לא צירף לכתב התביעה חוות דעת או כל ראיה אחרת, המעידה על היקף הנזילה ומשכה. וכך, כשהגיעו הצדדים לראשונה לבית המשפט, התובע הודה כי הנזילה פסקה, ולכן המומחה שבדק את בית התובע לא יכול היה לבדוק את מקור הנזילה עצמה, אלא רק את נזקי הרטיבות בבית התובע. התובע גם לא טרח לצרף לכתב התביעה אסמכתאות לטענותיו בדבר הצעות המחיר שקיבל מקבלנים (אשר לטענתו, הזולה בהם מגיעה לסך 7,500 ₪), חוות דעת או מכתב של החשמלאי שלטענתו בדק את צנרת החשמל שלו. כאמור, גם לאחר הדיון האחרון בו בית המשפט הבהיר לתובע כי עליו לצרף אסמכתאות כאמור, וגם לאחר שחלף זמן רב, המסמכים לא צורפו. הנתבע כאמור אישר שהיתה נזילה מביתו לבית התובע, אך גם טען להזנחה נמשכת, לנזקים ישנים שכבר נתבעו בעבר ולנזקים הנובעים מגיל הבניין. חלק מטענות הנתבע אומתו בחוות דעת המומחה, אך חלקן האחר לא נתמכו באסמכתאות מתאימות. לאור כל האמור לעיל, ובהעדר כל ראיה אחרת, אני מקבלת את ההערכה שניתנה בחוות דעת המומחה, לפיה רק 60% מהנזקים בדירת התובע נגרמו עקב נזילות מדירת הנתבע. לגבי גובה הנזק, ובהעדר ראיות אחרות, אקבע על דרך האומדנא כי הנזקים בבית התובע (שכאמור בחוות הדעת, מצויים בתקרות בלבד) מגיעים לסך של 2,500 ₪. לפיכך, על הנתבע לשלם לתובע 60% מנזק זה, ובסך הכל סך של 1,500 ₪. בנוסף, עלות חוות דעת המומחה (900 ₪), תחולק גם היא לפי אותו יחס, כך שהנתבע יצטרך לשלם עבורה 540 ₪ והתובע 360 ₪. מכיוון שכל אחד מהצדדים שילם למומחה 450 ₪ הרי שעל הנתבע לשלם לתובע 90 ₪ נוספים. לגבי טענות התובע לנזקים נוספים, כאמור לעיל, נזקים אלו לא הוכחו. ואולם, לאור חלוף הזמן הרב, ותוצאת ההליך, החלטתי כי הנתבע ישלם לתובע סכום נוסף בשל טרחה, הוצאות משפט ונזקים כללים בסך של 1,000 ₪. לפיכך, על הנתבע לשלם לתובע סכום כולל 2,590 ₪. מאחר ובקופת בית המשפט נשאר סך של 1,100 ₪ שחציו שייך לתובע, וחציו לנתבע, יועבר הסכום כולו לתובע, וחלקו של הנתבע בסך 550 ₪ יקוזז מהסכום שנפסק. לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי. הנתבע ישלם לתובע סך של 2,040 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 27.5.07ועד ליום התשלום בפועל. הסכום הנ"ל ישולם בתוך 30 יום. על המזכירות להעביר את הסכום של 1,100 ₪ שנותר בקופת בית המשפט, במלואו לתובע. זכות להגשת בקשת רשות ערעור, בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין, לבימ"ש המחוזי בב"ש.תקרהנזילהנזקי מים