תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (הארכת תקופת זכות מטפחים), התשנ''ג-1993

תקנות זכות מטפחים של זני צמחים (הארכת תקופת זכות מטפחים), התשנ''ג-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38(ב) ו-104 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל''ג-1973, אני מתקין תקנות אלה: 1. הארכת תקופת זכות (תיקון: תשנ''ה) תקופת זכות מטפחים לצמח מסוג מלון ומסוג כותנה היא 20 שנה מיום שנרשמה ולוורד מזן מרצדס - 25 שנה. 1 ק''ת תשנ''ג, 875; תשנ''ה, 362, 1644.תקנותזכויות מטפחים של זני צמחיםצמחים