תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי''ב-1952

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), תשי''ב-1952 1. המנוחה השבועית בבתי דואר ראשיים בירושלים, בתל-אביב-יפו ובחיפה, תהיה המנוחה השבועית לעובד במסירת מברקים ומכתבים דחופים - אחת לארבעה שבועות - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות אך לא פחות מ-25 שעות רצופות. 1 ק''ת תשי''ב, 1040. מסמכיםתקנותדוארשעות עבודה ומנוחה