אכרזות על אזורים שמורים ליער ואיזורי יער סגור

אכרזות על אזורים שמורים ליער ואיזורי יער סגור: (ק"ת תשס"ז, 1048, 1049, 1054; תשס"ח, 108, 128, 458, 690, 691, 881, 900, 1053, 1054, 1136, 1398, 1399; תשס"ט, 99, 437, 438, 504, 505, 631, 859, 863, 872, 880, 930, 931, תש"ע, 52, 1016.) א אדמות (ק"ת תשכ"ב, 559) אום קבי ועלוט (ק"ת תשכ"ו, 253) איכסל (ק"ת תשי"ז, 997) ב בצת (ק"ת תשט"ו, 1411) בעונה (ק"ת תשל"ח, 1411) ג גת (ק"ת תשל"א, 425) ד דבוריה (ק"ת תש"ל, 509) דיר אל אסד (ק"ת תש"ל, 864) דיר חנא (ק"ת תש"ל, 864; תשל"ח, 1411; תשמ"א, 72) דלית אל-כרמל (ק"ת תשט"ז, 1159) דמון (ק"ת תשכ"ו, 343) ה הר-טוראן ק"ת תשי"ז, 997) הר תבור (ק"ת תשכ"ז, (1995, 1993 ח חורשת הארבעים (ק"ת תשי"א, 1178) חניתה (ק"ת תשכ"ב, 2559) חרובה (ק"ת תשכ"ו, 343) ט טורעאן (ק"ת תש"ל, 509) י יגור (ק"ת תשכ"ו, 343) יער אשלים (ק"ת תשכ"ב, 2589) יפיע (ק"ת תש"ל, 509) כ כבול (ק"ת תשל"ח, 1411) כברי (ק"ת תשי"ח, 853) כוכב (ק"ת תשי"ז, 997) כיסרא (ק"ת תשל"ח, 1411; תשמ"ב, 1565) כפר כנה (ק"ת תשל"ו, 551) כפר מנדה (ק"ת תשי"ז, 997) מ מג'דל אל כרום (ק"ת תש"ל, 864; תשמ"א, 72; תשמ"ב, 1565) מורדות נצרת (ק"ת תשכ"ו, 343) מע'ר (ק"ת תשכ"ו, 347; תש"ל 509) משהד (ק"ת תשי"ז, 977) נ נחף (ק"ת תשל"ח, 1411) ס סחנון (ק"ת תשכ"ו, 2850) סמוע (ק"ת תשל"א, 425) ע עילבון (ק"ת תשכ"ו, 347; תש"ל, 864; תש"ם, (2096, 1668 עין מאהל (ק"ת תשל"א, 509) עין מהיל (ק"ת תשי"ז 997) עספיה (ק"ת תשכ"ו, 343) עראבה (ק"ת תש"ל, 864) פ פרדס חנה (ק"ת תשי"ט, 589) פריידיס (ק"ת תשי"ח, 853) ר רמה (ק"ת תשל"ח, 1411) רמת הנדיב (ק"ת תשי"ז, 1485) ש שאלאלה (ק"ת תשט"ז, 1159) שעב (ק"ת תשל"ח, 1411) ת תמרה (ק"ת תשל"ח, 1411) 1 הנוסח אינו מובא. שמורת טבע