הודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום

הודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) וסעיף 23(א) לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מודיע כי בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום המפורטים להלן, יכהנו שופטים במספר שצוין ליד כל בית משפט: בית המשפט המחוזי ירושלים 17 בית משפט המחוזי תל-אביב 37 בית משפט המחוזי חיפה 16 בית משפט המחוזי באר-שבע 10 בית משפט המחוזי נצרת 6 בית משפט השלום ירושלים 18 בית משפט השלום תל-אביב 36 בית משפט השלום חיפה 13 בית משפט השלום אילת 1 בית משפט השלום אשדוד 1 בית משפט השלום אשקלון 2 בית משפט השלום באר-שבע 6 בית משפט השלום בת-ים 1 בית משפט השלום הרצליה 1 בית משפט השלום חדרה 3 בית משפט השלום טבריה 1 בית משפט השלום כפר-סבא 1 בית משפט השלום נהריה 1 בית משפט השלום נצרת 4 בית משפט השלום נתניה 3 בית משפט השלום עכו 3 בית משפט השלום עפולה 1 בית משפט השלום פתח-תקוה 5 בית משפט השלום צפת 1 בית משפט השלום קרית-גת 1 בית משפט השלום רחובות 2 בית משפט השלום רמלה 2 בית משפט השלום רמת-גן 2 נוסף לכך, יכהנו 6 שופטים של בית משפט השלום, שישבו בבית משפט השלום לנוער בכל מקום שבו קיים בית משפט שלום. ההודעה בדבר מספר השופטים שיכהנו בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2396, התשל"ח, עמ' 656 - בטלה. 1 י"פ תשמ"א, 1214.הודעותמותב / הרכב שופטיםשופטים