הודעה בדבר קביעת מקום מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים

הודעה בדבר קביעת מקום מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים אני מודיע, כי בהתאם לסעיף 10(ב) לחוק הקאדים, התשכ"א-1961, ולאחר שהתייעצתי עם ראש בית הדין השרעי לערעורים ועם חבר הקאדים, קבעתי את מקום מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים כדלהלן: (1) בית הדין השרעי לערעורים, מקום מושבו בירושלים ובבאקה אלג'רביה, ואזור שיפוטו: שטח המדינה כולה; (2) בית הדין השרעי בירושלים, מקום מושבו ירושלים, ואזור שיפוטו: נפת ירושלים; (3) בית הדין השרעי ביפו, מקום מושבו יפו, ואזור שיפוטו: נפת תל-אביב-יפו, נפת רמלה ונפת רחובות. (4) בית הדין השרעי חיפה, מקום מושבו חיפה, ואזור שיפוטו: נפת חיפה; (5) בית הדין השרעי בעכו, מקום מושבו עכו, ואזור שיפוטו: נפת עכו ונפת צפת; (6) בית הדין השרעי בבאר שבע, מקום מושבו באר שבע, ואזור שיפוטו: מחוז הדרום; (7) בית הדין השרעי בנצרת, מקום מושבו נצרת ואזור שיפוטו: נפת יזרעאל ונפת כנרת; (8) בית הדין השרעי בטייבה, מקום מושבו טייבה, ואזור שיפוטו: נפת פתח תקוה ונפת השרון; (9) בית הדין השרעי בבאקה אלג'רביה, מקום מושבו באקה אלג'רביה, ואזור שיפוטו: נפת חדרה. בהודעה זו הנפות הן כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם. ההודעה בדבר קביעת מקום מושבם ואזור שיפוטם של בתי הדין השרעיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 3624, התשמ"ט, עמ' 1762 - בטלה. 1 י"פ תשס"א, 2065. הודעותבית הדין השרעי (מוסלמי)