הודעה בדבר ביעור רשומות בבתי הדין הדתיים

הודעה על ביעור רשומות בבתי הדין הדתיים בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים), התשמ"ו-1986, אני מודיע כי בתי הדין הדתיים באשקלון, תל אביב, צפת וחיפה מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן: בית הדין הדתי באשקלון: (1) הצהרת בנות מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות חובה בצבא הגנה לישראל עד שנת 1999; (2) צווי עיכוב יציאה וביטולם, עד שנת 1998; (3) צווי עיקול נכסים וביטולם, עד שנת 1993; (4) צווים שונים, עד שנת 1993; (5) תיקי מזונות, עד שנת 1983. בית הדין הדתי בתל אביב: (1) הצהרת בנות מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות חובה בצבא הגנה לישראל, עד שנת 2000; (2) צווי עיכוב יציאה וביטולם, עד שנת 1997; (3) צווי עיקול נכסים וביטולם, עד שנת 1987; (4) צווים שונים, עד שנת 1987; (5) צווי חלוקת רכוש, עד שנת 1984; (6) תיקי מזונות, עד שנת 1983; (7) תיקי שלום בית, עד שנת 1983; (8) תיקי תביעות גירושין, למעט פסקי-דין או הסכמי גירושין שקיבלו תוקף של פסק-דין, עד שנת 1973; (9) תיקי החזקת ילדים, אם אין בהם התייחסות ליוחסין, עד שנת 1993; (10) תיקי מורדת, עד שנת 1973. בית הדין הדתי בצפת: (1) הצהרת בנות מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות חובה בצבא הגנה לישראל, עד שנת 1990; (2) צווי עיכוב יציאה וביטולם, עד שנת 1990; (3) צווי עיקול נכסים וביטולם, עד שנת 1990; (4) צווים שונים, עד שנת 1990; (5) תיקי בוררות, עד שנת 1990; 6) תיקי אישור רווקות, עד שנת 1990; (7) תיקי היתר נישואין לאדם שאינו נשוי - אבהות, עד שנת 1990; (8) תיקי שלום בית, עד שנת 1983; (9) תיקי מזונות, עד שנת 1983; (10) תיקי החזקת ילדים - אם אין בהם התייחסות ליוחסין, עד שנת 1990; בית הדין הדתי בחיפה: (1) הצהרת בנות מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות חובה בצבא הגנה לישראל, עד שנת 2000; (2) צווי עיכוב יציאה וביטולם, עד שנת 1995; (3) צווי עיקול נכסים וביטולם, עד שנת 1993; (4) צווים שונים, עד שנת 1993; (5) צווי חלוקת רכוש, עד שנת 1993; (6) תיקי שלום בית, עד שנת 1983; (7) תיקי מזונות, עד שנת 1983; (8) תיקי תביעות גירושין, למעט פסקי-דין או הסכמי גירושין שקיבלו תוקף של פסקי-דין, עד שנת 1973; (9) תיקי החזקת ילדים - אם אין בהם התייחסות ליוחסין, עד שנת 1984; (10) תיקי מורדת, עד שנת 1973; (11) תיקי סידור גט ואישורי גירושין, עד שנת 1993; (12) פסקי-דין או הסכמי גירושין שקיבלו תוקף של פסקי-דין, עד שנת 1973. מכל סדרות החומר יישמרו לצמיתות מדגם ומבחר תיקים. 1 י"פ תשס"ד, 2978. גניזת תיק / ביעור תיקבתי דין דתיים