עורך דין מקרקעין במצפה רמון - הודעה על החלטה בדבר תשלום מופחת של דמי חכירה מהוונים

הודעה על החלטה בדבר תשלום מופחת של דמי חכירה מהוונים מודיעים בזה, כי מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה), בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 של חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, החליטה בישיבתה מיום ד' בחשון התש"ן (2 בנובמבר 1989) כדלקמן: 1. בהחלטה זו - "דמי חכירה מהוונים (להלן - דח"מ)" - דמי חכירה שנתיים בשיעור של 5% מערך הקרקע לשנה, משולמים מראש ל- 49 שנים, לפי מקדם היוון של 5% (סכום זה שווה - בנוסחת החישוב - ל- 91% מערך הקרקע); "תשלום דח"מ מופחת" - תשלום חד-פעמי הנגזר ממלוא ערך הקרקע והנמוך מסכום הדח"מ. 2. דח"מ לגבי מקרקעין לבנייה למגורים (א) בהקצאת מקרקעין לבנייה למגורים, ללא מכרז, בתחום היישובים המפורטים להלן, ישולם למינהל מקרקעי ישראל (להלן המינהל) תשלום דח"מ מופחת, בשיעור הנקוב לצד כל קבוצה, ותשלומו ייחשב כתשלום דח"מ: קבוצה א' - תשלום דח"מ מופחת בשיעור של 10% ממלוא ערך הקרקע - (1) בית שאן, דימונה, חצור הגלילית, ירוחם, מצפה רמון; (2) יישובי רמת הגולן ויישובי קו העימות בצפון (כולל כפר הוורדים) - כמפורט בתוספת. קבוצה ב' - תשלום דח"מ מופחת בשיעור של 31% ממלוא ערך הקרקע - אור עקיבא, אופקים, אילת, ביריה, כרמיאל, נצרת עלית, נתיבות, עכו, צפת, שדרות, ערד. קבוצה ג' - תשלום דח"מ מופחת בשיעור של 51% ממלוא ערך הקרקע - אשקלון (גבעת ציון בלבד), בית שמש, באר שבע, טבריה, יבנאל, יסוד המעלה, יקנעם עלית, כנרת, כפר תבור, לוד, מיתר, מגדל, מגדל העמק, מנחמיה, עפולה (עלית וגבעת המורה), קרית גת, קרית מלאכי, ראש העין, ראש פינה, רמלה. (ב) בהקצאת מקרקעין לבנייה למגורים בדרך של מכרז פומבי, ייקבע מחיר המינימום בתנאי המכרז בהתאם לשיעור שנקבע לתשלום הדח"מ המופחת, לפי הקבוצה המתאימה, כמפורט בסעיף קטן (א). (ג) בהקצאת מקרקעין לבנייה למגורים במושבות, הנמצאים בקרבת היישובים הכלולים בקבוצות א' עד ג' בסעיף קטן (א) - ישולם תשלום דח"מ מופחת כפי שנקבע לגבי הקבוצה המתאימה, בהתאם לקביעת הוועדה העירונית של המועצה. (ד) בהקצאת מקרקעין לבנייה למגורים ביישובים חקלאיים, יישובים קהילתיים, כפרים קהילתיים ומרכזים אזוריים, שבסמיכות ליישובים המפורטים בקבוצות א' עד ג' בסעיף קטן (א) כפי שתקבע הוועדה לקרקע חקלאית של המועצה, ישולם תשלום דח"מ מופחת כפי שייקבע בהחלטת הוועדה האמור. 3. דח"מ לגבי מקרקעין למוסדות ציבור בהקצאת מקרקעין למוסדות ציבור ביישובים המפורטים בקבוצות א' עד ג' בסעיף 2(א) (להוציא היישובים ראש העין, רמלה, לוד ובאר שבע), ישולם למינהל תשלום דח"מ מופחת באותו שיעור שנקבע למגורים, בהתייחס לקבוצה המתאימה. 4. דח"מ לגבי מקרקעין לתעשייה ולמלאכה המגרשים יוחכרו לפי המחירים שתקבע מזמן לזמן ועדה משותפת של השמאי הממשלתי הראשי, מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התעשייה והמסחר; כיושב-ראש הוועדה יכהן השמאי הממשלתי הראשי. המחיר שתקבע הוועדה יהיה תשלום הדח"מ המופחת, ותשלומו למינהל ייחשב כתשלום דח"מ. 5. דח"מ לגבי מקרקעין לצרכי תיירות בהקצאת מקרקעין לצרכי תיירות ביישובי קו העימות בצפון המפורטים בתוספת, ישולם למינהל תשלום דח"מ מופחת בשיעור של 51% ממלוא ערך הקרקע; תשלום זה ייחשב כתשלום דח"מ. 6. תוקפה של החלטה זו עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992). 7. החלטה זו מבטלת את ההחלטות הבאות: (1) החלטה מס' 302 מיום 19.3.1985 (סעיף 7(א) בלבד שבמקום הוראותיו יבואו הוראות החלטה זו לעניין מקרקעין למוסדות ציבור); (2) החלטה מס' 351 מיום 28.7.1987; (3) החלטה מס' 369 מיום 19.2.1988; (4) החלטה מס' 382 מיום 21.6.1988; (5) החלטה מס' 418 מיום 11.5.1989; (6) החלטה מס' 419 מיום 11.5.1989. 8. אין בהחלטה זו כדי לבטל, לגרוע או לשנות מהחלטות קודמות בדבר מתן הנחה או קביעת תשלום מופחת, לגבי יישובים או מקומות בארץ, אלא אם כן בוטל במפורש בהחלטה זו. תוספת יישובי קו העימות בצפון א. מועצה אזורית הגליל העליון גונן 10. מלכיה דן 11. מנרה דפנה 12. מעין ברוך הגושרים 13. משגב עם יפתח 14. נאות מרדכי כפר בלום 15. עמיר כפר גלעדי 16. שדה נחמיה כפר סאלד 17. שמיר להבות הבשן 18. שניר ב. מועצה אזורית מבואות חרמון בית הלל 4. מרגליות דישון 5. רמות נפתלי יובל 6. שאר יישוב ג. מועצה אזורית מטה אשר אדמית 7. לימן אילון 8. מצובה בן עמי 9. סער בצת 10. עברון גשר הזיו 11. ראש הנקרה חניתה 12. כפר הוורדים ד. מועצה אזורית מעלה יוסף אבירים 9. מנות אבן מנחם 10. מתת אלקוש 11. נטועה גורן 12. עברון גרנות הגליל 13. שומרה יערה 14. שתולה הילה 15. חוסן זרעית 16. צוריאל ה. מועצה אזורית מרום גליל אביבים 6. כרם בית זמרה ברעם 7. סאסא דובב 8. עלמא דלתון 9. ריחניה יראון ו. מועצות מקומיות/עיריות מטולה 5. שבי ציון מעלות תרשיחא 6. שלומי נהריה 7. חורפיש קרית שמונה יישובי רמת הגולן אבני איתן 18. מרכז חיספין אורטל 19. נאות גולן אלוני הבשן 20. נוב אליעזר 21. נוה אטיב אלרום 22. נטור אפיק 23. עין זיוון בני יהודה 24. קלע גולן גבעת יואב 25. קצרין גשור 26. קשת הר אדם 27. רמות יונתן 28. רמת מגשימים כפר חרוב 29. שיאון ענף 30. שעל מבוא חמה 31. חד-נס מיצר 32. אניעם מעלה גמלא 33. קדמת צבי. מרום גולן 1 י"פ תש"ן, 1343. הודעותחכירהעורך דיןמקרקעין