הודעה על מינוי רשות הבריאות

הודעה על מינוי רשות הבריאות אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, מיניתי את כל אחד מנושאי המשרות במשרד הבריאות המפורטים להלן, להיות רשות הבריאות לענין החוק האמור: בכל המדינה: מנהל אגף שרותי בריאות הציבור מהנדס תברואה ראשי במחוז ירושלים: רופא מחוז ירושלים סגן רופא מחוז ירושלים מהנדס תברואה מחוזי, ירושלים תברואן מחוזי, ירושלים במחוז תל-אביב: רופא מחוז תל-אביב סגן רופא מחוז תל-אביב מהנדס תברואה מחוזי, תל-אביב תברואן מחוזי, תל-אביב במחוז חיפה: רופא מחוז חיפה מהנדס תברואה מחוזי, חיפה תברואן מחוזי, חיפה בנפת חדרה: רופא נפת חדרה מהנדס תברואה נפתי, חדרה תברואן נפתי, חדרה במחוז הצפון: רופא מחוז הצפון מהנדס תברואה מחוזי, צפון תברואן מחוזי, צפון בנפת טבריה: רופא נפת טבריה תברואן נפתי, טבריה בנפת צפת: רופא נפת צפת תברואן נפתי, צפת בנפת עכו: רופא נפת עכו תברואן נפתי, עכו בנפת עפולה: רופא נפת עפולה תברואן נפתי, עפולה במחוז המרכז: רופא מחוז המרכז מהנדס תברואה מחוזי, מרכז תברואן מחוזי, מרכז בנפת נתניה: רופא נפת נתניה תברואן נפתי, נתניה בנפת פתח-תקוה: רופא נפת פתח-תקוה תברואן נפתי, פתח-תקוה בנפת רמלה: רופא נפת רמלה תברואן נפתי, רמלה בנפת רחובות: רופא נפת רחובות תברואן נפתי, רחובות במחוז הדרום: רופא מחוז הדרום מהנדס תברואה מחוזי, דרום תברואן מחוזי, דרום בנפת אשקלון: מנהל המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון סגן מנהל המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון מהנדס תברואה נפתי, אשקלון תברואן נפתי, אשקלון כל ההודעות בדבר מינויים של רשות הבריאות שהיו בתוקף ערב פרסום הודעה זו - בטלות. 1 י"פ תשל"ז, 12.הודעותרפואהמשרד הבריאות