הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), תשל"ה-1975

הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2) (תיקון), תשל"ה-1975 13-1. (נוסח הסעיפים שולב בהוראות העיקריות). 14. הוראות מעבר (תיקון: תשל"ו) (א) תחילת ההוראות הכלולות בתוספת י"ג לגבי סוגי הנישומים המשתייכים לענפים המפורטים בנספח להלן היא מיום כ"ו בתשרי תשל"ו (1 באוקטובר 1975). (ב) תחילת ההוראות הכלולות בתוספת י"ג לגבי עוסקים אחרים שאינם משתייכים לענפים המפורטים בנספח להלן היא מיום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976). (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו הוראות תוספת י"ג להוראות העיקריות גם לגבי סוגי נישומים שאינם כלולים בנספח, אם אינם חייבים יותר בניהול חשבונות על פי אחת מהתוספות א' עד י"ב להוראות העיקריות בשל תיקונן על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ה-1975. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) תחילת ההוראות הכלולות בתוספת י"ב סעיפים קטנים 2(ג) ו-2 (ד) היא מיום ז' בתשרי תשל"ז (1 באוקטובר 1967). נ ס פ ח 1. תעשיית טקסטיל כולל: בתי מלאכה העוסקים בעיבוד חומר גלמי לתעשיית חוטים, ומטוויות חוטים מכל הסוגים; בתי מלאכה העוסקים באריגה, צביעה, סריגת בדים, ייצור חבלים וחוטי קשירה, ייצור בדי יוטה ושקי בד, צמר גפן רפואי, שעווניות, שטיחים וכיוצא באלה. 2. תעשיית הלבשה ומוצרי טקסטיל כולל: בתי מלאכה העוסקים בתפירת מלבושים עליונים ותחתונים; ובגמירת מוצרי טקסטיל כגון - מפות; וילונות מוכנים; שמיכות; ייצור כובעים ודברי הלבשה אחרים. 3. תעשיית עור ומוצריו כולל: בתי מלאכה העוסקים בבורסקאות ובתי מלאכה המייצרים מוצרי עור ותחליפיהם כגון: נעליים; ארנקים; מזוודות. 4. ייצור ומסחר קמעונאי בעץ ומוצריו כולל: בתי מלאכה העוסקים בייצור ארגזים; כלי עבודה; כלי בית מעץ וכן נגריות לרהיטים מעץ, נגריות לחלקי בנין, וחנויות לממכר רהיטים. 5. מסחר שירותי אוכל והארחה כולל: מסעדות; סטקיות; בתי קפה; מזנונים; קונדטוריות; בארים ומועדוני לילה; בתי מלון; פנסיונים; בתי מרגוע. 6. מסחר בטקסטיל הלבשה והנעלה כולל: מסחר קמעוני בבגדי גברים, נשים, ילדים ותינוקות; חנויות למגבות; כלי מיטה; חנויות לבדים; שטיחים ואריגים לריפוד וילונות; חנויות לגלנטריה; חנויות לצמר וצרכי סריגה; חנויות לפרוות; חנויות לכובעים; חנויות לנעליים ומוצרי עור ופלסטיקה וכן חנויות לבגדים משומשים מכל הסוגים. 7. קבלני משנה לבנין. 8. שירותי משאיות וכלי הובלה כולל: הובלת נוסעים ומטענים במשאיות ובמוניות. 9. ענפי ייצור ומסחר אחרים כולל: ייצור ומסחר קמעוני בצרכי בנין; במוצרי מתכת; מוצרי חשמל; צעצועים; תכשיטים; מכשירי כתיבה וספרים; דברי ספורט; כלי נגינה; תקליטים וצרכי עישון. 1 ק"ת תשל"ה, 1800; 2469; תשל"ו, 770, 2008. הוראותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה