היתר כללי להסעות מיוחדות באוטובוסים פרטיים בשעת חירום

היתר כללי להסעות מיוחדות באוטובוסים פרטיים בשעת חירום בתוקף סמכותי לפי תקנה 4, 386, 389 ו-397 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן - התקנות), אני מתיר לאוטובוסים פרטיים, כמשמעותם בתקנה 386 לתקנות, המופעלים ברשיון על ידי רשויות מקומיות ומרכז השלטון המקומי, להסיע נוסעים בהסעות מיוחדות לפי הזמנת משרד הבטחון ובהתאם להסדר שנקבע עמו. תוקפו של היתר זה למשך 48 שעות משעת הכרזת שעת חירום לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח-1948. 1 י"פ תש"ם, 340. היתריםהסעה מיוחדתשעת חירוםאוטובוס