היתר להדביק פרסומות על אוטובוסים

היתר להדביק פרסומות על אוטובוסים בתוקף סמכותי לפי תקנה 305(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, אני מתיר להדביק או לצבוע דברי פרסומת על אוטובוסים הנוסעים בקוי שירות שבדרכים עירוניות בלבד, בתנאים האמורים להלן: - 1. לא ייצבע ולא יודבק דבר פרסומת - (א) בחזית האוטובוס; (ב) על גג האוטובוס; (ג) על צמרת האוטובוס; (ד) על דלתות הכניסה והיציאה של האוטובוס; (ה) על חלונות האוטובוס וביניהם; 2. דבר הפרסומת אשר יודבק או ייצבע בחלקו האחורי של האוטובוס לא יסתיר את הפנסים, את מחווני הכיוון ואת הפסים מחזירי האור המותקנים שם. היתריםפרסומתאוטובוס