כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מחליפי יבוא מובהקים), התשמ"ו-1986

כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מחליפי יבוא מובהקים), התשמ"ו-1986 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1(1) לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים לאמור: 1. קביעת מחליפי יבוא מובהקים (תיקון: תשנ"ז) הגידולים המפורטים להלן הם מחליפי יבוא מובהקים: (1) גרעינים וצמחי שמן; (2) תחמיצים וירק להאבסה; (3) בקר לבשר במרעה; (4) צאן לבשר במרעה; (5) דגי מאכל. 1 ק"ת תשמ"ו, 1367; תשנ"ז, 484.כלליםעידוד השקעות הוןחקלאותיבואהשקעות