כללים וצווי הרחבה של הסכמים קיבוציים בענפים שונים

כללים וצווי הרחבה של הסכמים קיבוציים בענפים שונים א אבטחה ושמירה (י"פ תשל"ט, 1377; תש"ם, 1727; תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906, 1879ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 785, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825, 2820; תשמ"ד, 248) אולמות וגני אירועים (י"פ תשס"ח, 2724) אחיות ואחים (י"פ תשל"ד, 1176) אלקטרוניקה, חשמל ומתכת (י"פ תשל"ד, 538; תשל"ה, 685; תשל"ז, 1795; תשל"ט, 1640; תש"ם, 1175, 1844; תשמ"ד, 2979, 2981; תשמ"ה, 1404; תשמ"ז, 2287; תשמ"ח, 2883) אספקת שירותי כוח אדם (י"פ תשס"ד, 3872) אפייה (י"פ תשל"א, 1148; תשל"ח, 975) אריזת פרי (י"פ תשל"ח, 970; תשל"ט, 1092; תש"ם, 1401) ב בורסקאות (י"פ תשל"ד, 534; תשל"ה, 422; תשל"ז, 1799; תשל"ט, 1377; תשמ"ה, 1404) ביטוח (י"פ תש"ם, 1727; תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248) בניה (י"פ תשכ"ט, 1356; תשל"ב, 750; תשל"ד, 1187; תשל"ו, 854, 855, 2241; תשל"ח, 2435; תש"ם, 917, 1165, 1726; תשמ"א, 799, 880, 881, 924, 1076, 1247, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248, 3155; תשמ"ו, 843; תשמ"ז, 365; תשמ"ח, 2885; תשמ"ט, 3410; תשנ"ב, 140, 2416, 3274; תשנ"ה, 564; תשנ"ח, 870, 2571; תשס"א, 3782; תשס"ו, 2060) בניה (פנסיה) (י"פ תשנ"ט, 3452) בנקאות (י"פ תש"ם, 1727; תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590, תשמ"ב, 568, 1102, תשמ"ג, 1434, 2232, 2825; תשמ"ד, 248) בתי מסחר בחיפה והסביבה (י"פ תשל"ו, 858; תשל"ט, 942; תשמ"א, 1046) בתי קולנוע (י"פ תש"ם, 1727; תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248) בתי קפה (י"פ תשמ"א, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248) ג גומי (י"פ תשל"ה, 351; תשל"ז, 1801; תשל"ט, 942) גמול עבודה במנוחה שבועית (י"פ תשל"ט, 1282) גני אירועים (י"פ תשס"ח, 2724) גני נוי (י"פ תשמ"א, 996) גנני נוי ומשתלות (י"פ תשס"א, 1800) ד דלק, תחנות (י"פ תשל"ד, 509; תשל"ה, 1888; תשל"ח, 982; תשל"ט, 1378; תשמ"א, 244, 799, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322; תשמ"ט, 3410; תש"ן, 2, 3699) דפוס (י"פ תשל"ב, 746; תשל"ד, 517; תשל"ה, 1918; תש"ם, 508, 1172; תשמ"ז, 316, 244) דפוס-עיתונים יומיים (י"פ תשכ"ח, 650; תשל"ד, 549; תשל"ו, 855; תשמ"א, 532; תשמ"ה, 1404; תשמ"ו, 1108, 2632, 2640; תשנ"א, 1653) ה הארחה (י"פ תש"ם, 1727; תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1434, 2322; תשמ"ג, 2825, תשמ"ד, 248) הבראה ונופש ראה נופש והבראה הובלה (י"פ תשמ"ד, 849; תשמ"ה, 1443; תשמ"ח, 1955; תשמ"ט, 3412; תשס"א, 1796; תשס"ז, 2696) הוצאות נסיעה - ראה נסיעה, הוצאות הכנסת מינימום (י"פ תשמ"א, 998, 1879; תשמ"ג, 644, 1364; תשמ"ד, 651, 1892; תשמ"ה, 1513, 1514; תשמ"ו, 1461; תשמ"ז, 576) הלבשה (י"פ תשל"ב, 2084; תשל"ט, 1632) התייקרות, תשלום (י"פ תשל"ט, 2084) ח חינוך - ראה מוסדות חינוך חקלאיים ופנימיתיים חלפים וחמרי בנין, המסחר בחיפה והסביבה (י"פ תשל"ט, 1096; תשמ"א, 1046) חניכים (י"פ תשכ"ו, 197; תש"ם, 1172, 1175, 1725; תשמ"א, 1830; תשמ"ב, 940, 838; תשמ"ד, 2981; תשמ"ח, 2883) חפצי נוי ותכשיטנות (י"פ תשמ"ח, 2886) חקלאות - ראה גם עובדים בדירוג חודשי-מינהלי בחקלאות (י"פ תשל"ב, 763; תשל"ח, 970, 972; תשל"ט, 1092; תש"ם, 1396, 1727; תשמ"א, 197, 607, 799, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248; תשנ"ב, 283; תשנ"ה, 1600, 2051, 2053; תשנ"ו, 1006; תשנ"ח, 3098; תשס"א, 1759) ט טחנות קמח (י"פ תשכ"ח, 118; תשל"ב, 599; תשל"ד, 504; תשל"ה, 678; תשל"ז, 1807; תש"ם, 4) טקסטיל (י"פ תשל"ז, 1780; תשל"ט, 1632; תשמ"ו, 1573; תשנ"ד, 4309; תשנ"ו, 1181, 2732) טקסטיל, סריגה וטריקוטז' - מתלמדים (י"פ תשכ"ז, 594) י יבוא, ייצוא ומסחר סיטוני (י"פ תשל"ח, 1162, 1328; תשמ"א, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102, 2550; תשמ"ג, 1434, 1908, 2322, 2825; תשמ"ד, 248, 2595; תשמ"ח, 1321; תשנ"ג, 316) יבוא רכב (י"פ תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102, תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248) יהלומים (י"פ תשל"ב, 767; תשל"ד, 545; תשל"ה, 685; תשל"ט, 1642; תש"ם, 1727; תשמ"ב, 250; תשמ"ז, 292; תשנ"ח, 2994, 4288; תשס"א, 469; תשס"ה, 900) ייצור יהלומים (י"פ תשמ"א, 799, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248; תשמ"ח, 180) כ כריכה (י"פ תשל"ב, 746; תשל"ד, 517; תשל"ה, 1918; תש"ם, 1172; תשמ"ז, 244) ל ליטוגרפיה (י"פ תשל"ב, 796; תשל"ד, 517; תשל"ה, 1918; תשמ"ז, 244) מ מוסדות חינוך חקלאיים ופנימיתיים (י"פ תשנ"ג, 4111) מוסכים (י"פ תשמ"ב, 838; תשמ"ו, 2640; תשמ"ח, 2883; תשנ"ו, 1066) מזון, חיפה והסביבה (י"פ תשל"ח, 390; תשל"ט, 942) מיצים, ריבות ושימורים (י"פ תשל"ד, 513; תשל"ה, 680, 976; תשל"ז, 1805; תשל"ט, 1290) מיצים, ריבות ושימורים - נוער (י"פ תשל"ב, 745) מכבסות קיטור (י"פ תשכ"ז, 1261, 2129; תש"ל, 954; תשל"א, 521; תשל"ד, 521; תשל"ה, 722; תשל"ז, 2131; תש"ם, 5) מלאכה (י"פ תש"ם, 1727, 2013, 2262; תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248) מלונאות (י"פ תשל"ב, 2154; תשל"ג, 2156; תשל"ה, 1578, 1887; תש"ם, 683, 1727; תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 152, 568, 940, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2820, 2825; תשמ"ד, 248, 1201, 1202; תשמ"ה, 1404; תשס"א, 1752) מנוחה שבועית, גמול עבודה או שעות נוספות (י"פ תשל"ט 1282) מסחר (י"פ תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 3364, 2590; תשמ"ב, 568, 1102, 2550; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248, 2595) מסחר בחיפה והסביבה (י"פ תשל"ח, 390; תשל"ט, 942) מסחר בחמרי בניין וחלפים בחיפה והסביבה (י"פ תשל"ט, 1096; תשמ"א, 1046) מסחר במזון ומספוא - חיפה (י"פ תשל"ח, 1388; תשמ"א, 1046) מסעדות (י"פ תשמ"א, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248) מפעלי הירקון והתחזוקה (י"פ תשל"ח, 980) מרצפות (י"פ תשכ"ח, 511; תשל"א, 916; תשל"ב, 762; תשל"ד, 4653; תשל"ז, 1792; תשל"ט, 1281; תשמ"ד, 2980; תש"ן, 2) משתלות - ראה גנני נוי ומשתלות בחקלאות מתכת (י"פ תשכ"ו, 197; תשכ"ט, 126; תשל"א, 2648; תשל"ג, 1875; תשל"ה, 1736; תש"ם, 1894, 2262; תשמ"ד, 2979, 2981; תשמ"ה, 1464) מתכת, חשמל ואלקטרוניקה (י"פ תשל"ד, 538; תשל"ה, 685; תשל"ז, 1795; תשל"ט, 1640; תש"ם, 1175; תשמ"ז, 2287; תשמ"ח, 2883; תשמ"ט, 3482; תשס"ה, 86) נ נוער (י"פ תשכ"ג, 2178; תשכ"ט, 126; תשל"א, 2599, 2648; תשל"ב, 596, 745, 746; תשל"ג, 1875, 1989, 2154; תשל"ד, 517, 777; תשל"ה, 1736, 1878, 1888; תשל"ז, 1803; תש"ם, 917, 1172, 1175, 1725; תשמ"א, 1830, 2647; תשמ"ג, 1220; תשמ"ד, 2981; תשמ"ה, 935) נופש והבראה, השתתפות המעביר בהוצאות (י"פ תשל"ט, 1280; תשמ"א, 1906ב; תשמ"ב, 568; תשמ"ג, 335, 908, 2323, 2824; תשמ"ד, 555, 1706, 2565, 2983; תשמ"ה, 3, 465, 934, 1891, 2998; תשמ"ו, 1564; תשמ"ז, 4; תשמ"ח, 683; תשמ"ט, 366; תש"ן, 3; תשנ"א, 297; תשנ"ב, 140; תשנ"ג, 840; תשנ"ד, 1380; תשנ"ו, 1005, 3070; תשנ"ז, 306, 5507; תשנ"ט, 189; תש"ס, 68, 4666; תשס"א, 3940; תשס"ב, 3893; תשס"ד, 149; תשס"ו, 4725; תש"ע, 410 נסיעה והוצאות (י"פ תשל"ז, 1808; תשמ"א, 998, 1906ב; תשמ"ג, 335, 2323, 2825; תשמ"ד, 796, 1706, 1836, 2983; תשמ"ה, 2, 464, 876, 934, 1891, 2843, 3300; תשמ"ו, 905, 2272; תשמ"ז, 1971; תשמ"ח, 1321; תשמ"ט, 3410; תש"ן, 4, 3698; תשנ"א, 2970; תשנ"ב, 2949; תשנ"ג, 841, 3391; תשנ"ד, 2878, 4891; תשנ"ה, 2168; תשנ"ו, 365; תשנ"ז, 1034, 3623; תשנ"ח, 1228; תשנ"ט, 188, 1412, 5416; תש"ס, 2625, 3701; תשס"א, 2225; תשס"ב, 2004; תשס"ג, 144, 1856; תשס"ה, 85; תשס"ח, 4634; תש"ע, 1108) נעליים (י"פ תשכ"ג, 2178; תש"ל, 951; תשל"ב, 599; תשל"ד, 463; תשל"ה, 681; תשל"ח, 975; תשל"ט, 1380; תשמ"ו, 2644) צו הרחבה לנוער עובד ולחניכים בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה (י"פ תשל"ח, 980; תש"ם, 189) ס סוכנים ובעלי תחנות דלק (י"פ תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248) סיגריות (י"פ תשכ"ה, 2058; תשכ"ז, 2324; תשל"א, 918; תשל"ב, 745; תשל"ד, 524; תשל"ה, 684) ע עבודות ציבוריות ובניה ראה בניה עובדים בדירוג חודשי-מינהלי בחקלאות (י"פ תשס"א, 1801) עץ (י"פ תשל"ב, 596; תשל"ג, 1988, 1989; תשל"ה, 1888; תשל"ז, 1803; תש"ם, 6; תשמ"ו, 1201) עתונים (י"פ תש"ם, 1727; תשמ"א, 532, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2232, 2825; תשמ"ד, 248) פ פנסיה - ביטוח פנסיוני מקיף (י"פ תשס"ח, 1736) פלסטיקה (י"פ תשל"ה, 347; תשל"ט, 944) פרי, אריזה (י"פ תשל"ח, 970; תשל"ט, 1092; תש"ם, 1401) פרי הדר (י"פ תשל"ח, 970; תשל"ט, 1092; תש"ם, 1401) פריון, תוספת גידול (י"פ תש"ם, 1133) פרמצבטיקה (י"פ תשל"ב, 745; תשל"ד, 261; תשל"ב, 687; תשל"ט, 1096) צ צינקוגרפיה (י"פ תש"ם, 1172) ק קבלני אחזקה ונקיון (י"פ תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322) קולנוע (י"פ תש"ם, 1727; תשמ"ח, 1322; תשמ"ט, 3411; תשס"ה, 83) קפה (י"פ תשל"ב, 745; תשל"ד, 518; תשל"ה, 680; תשל"ז, 2129; תשל"ט, 941) קרטונז' (י"פ תשל"א, 2599; תשל"ד, 777; תשמ"ז, 373) קרמיקה וזכוכית (י"פ תשכ"ח, 544; תשל"א, 920; תשל"ב, 521; תשל"ד, 523; תשל"ה, 918; תשל"ט, 1968; תשמ"ו, 2642) ר ריבות, מיצים ושימורים (י"פ תשל"ב, 745; תשל"ד, 513; תשל"ה, 676, 680; תשל"ז, 1805; תשל"ט, 1290) רשתות שיווק מזון ראה שיווק מזון ש שוקולד וממתקים (י"פ תשל"ב, 745; תשל"ה, 778; תשל"ז, 1793; תשל"ט, 189) שיווק מזון (י"פ תש"ע, 1952) שימורים, ריבות ומיצים (י"פ תשל"ד, 513; תשל"ה, 680, 976; תשל"ז, 1805; תשל"ט, 1290) שירותי בריאות (י"פ תשמ"א, 799; תשמ"ב, 1102) שירותים העוסקים בסחר חוץ (י"פ תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248) שכר מינימום (י"פ תשל"ח, 2162; תשמ"א, 1112, 1830, 2647) שכר, תוספת (י"פ תשמ"ה, 353, 1, 1288, 2508; תשמ"ז, (577, 2209) שמירה (י"פ תשס"ט, 4936) שעות נוספות במנוחה שבועית (י"פ תשל"ט, 1282) שעות עבודה ומנוחה (י"פ תשמ"ז, 381; תשנ"ה, 2206) ת תוספת יוקר ותשלום (י"פ תשל"ט, 651, 1280, 2084; תש"ם, 378, 1844, 1845; תשמ"א, 90, 799, 830, 1076, 1158, 1966, 2590, 3309; תשמ"ב, 568, 1102, 1369, 2369; תשמ"ג, 21, 438, 1364, 1401, 1402, 2323, 2826; תשמ"ד, 248, 652, 1560, 1837, 2564, 2775, 2982, 3063, 3156; תשמ"ה, 3, 167, 490, 934, 1288, 1512, 2508, 2843, 2998; תשמ"ו, 416; תשמ"ז, 108, 109; תשמ"ח, 864, 2369; תשמ"ט, 1315, 2695, 3483; תש"ן, 1403, 3698; תשנ"א, 1167, 2969; תשנ"ב, 876, 4436; תשנ"ג, 809, 3391; תשנ"ד, 1379, 3807; תשנ"ה, 2167, 3446; תשנ"ו, 364, 3384; תשנ"ז 1034, 3622; תש"ס, 3702; תשס"ג, 1141; תשס"ד, 3393. תחבורה (י"פ תשל"ד, 346; תשל"ח, 974) תחזוקה ונקיון (י"פ תשל"ח, 980; תש"ם, 189) תחנות דלק (י"פ תשל"ח, 982; תשל"ט, 1378; תשמ"א, 244, 799, 1076, 924; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248; תש"ן 3699.2) תכשיטנות וחפצי נוי (י"פ תשמ"ח, 2886) (י"פ תש"ם, 1726, 2013, 2262; תשמ"א, 799, 924, 1076, 1906ב, 2134, 2590; תשמ"ב, 568, 1102; תשמ"ג, 1434, 2322, 2825; תשמ"ד, 248; תשמ"ט, 3410; תשס"ו, 3105) תשלום מיוחד (ק"ת תשמ"ג, 2826) 1 הנוסח אינו מובא.כלליםחוזהצו הרחבהצוויםהסכם קיבוצי