צו בדבר קביעת מקום מושב בית דין דתי דרוזי ברמת הגולן, תשמ"ב-1982

צו בדבר קביעת מקום מושב בית דין דתי דרוזי ב רמת הגולן, תשמ"ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, אני מצוה בזה כי מקום מושבו של בית הדין הדתי הדרוזי ב רמת הגולן יהיה בכפר מסעדה, ואיזור שיפוטו ישתרע על שטח רמת הגולן כמתואר בתוספת לחוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981. 1 תשמ"ב, 2905. רמת הגולןבתי דין דתייםבית הדין הדרוזיאזור הגולןהמגזר הדרוזידתצוויםמושבים נחלות ומשקיםצו (חקיקה)