צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות בנושא עיזבונות במחוז תל-אביב), התשס"ז-2007

צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות בנושא עיזבונות במחוז תל-אביב), התשס"ז-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), באישור שר המשפטים, ולאחר תיאום עם נשיאי בתי המשפט הנוגעים בדבר, אני מצווה לאמור: 1. העברת תובענות תובענות בענייני עיזבונות, שהיו תלויות ועומדות ביום תחילתו של החוק בבית המשפט המחוזי בתל אביב או בבית משפט השלום בתל אביב, יועברו לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך, במחוז תל אביב. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ט בתמוז התשס"ז (15 ביולי 2007). 1 ק"ת תשס"ז, 1024.צו בית המשפט לענייני משפחהצוויםבית המשפט לענייני משפחהתל אביבצו (חקיקה)