צו המכס (מקומות-כניסה)

צו המכס (מקומות-כניסה) 1. השם הקצר צו זה ייקרא "צו המכס (מקומות-כניסה)". 2. מקום כניסה לנפט בחיפה אותם המקומות בחיפה שבהם מזרימים את הנפט מקווי הצינורות של חברת "של" לפלשתינה (א"י) בע"מ, ושל חברת הנפט האנגלו-פרסית בע"מ, יהיו מקומות-כניסה בגדר פקודת המכס. 3. מקומות כניסה לנפט ביפו (תיקון: 1938) (1) חוף-ים יפו ממול למועדון-יפו (שהיה ידוע עד עתה בשם כאז כאנה) והמזח שמצפון לבריכת הסירות בתל-אביב יהיו מקומות-כניסה בגדר פקודת המכס לצורך שמנים מתלקחים. (2) כל השמנים המתלקחים המובאים לנמל יפו לא יפרקום אלא במקומות אלה, ויש לפנותם ולהעבירם משם מיד. 4. מקום כניסה לשמן על-יד תל-אביב (תיקון: 1939) המקום שבו שואבים ומזרימים שמן לצינור התת-ימי שהונח על ידי חברת החשמל לא"י בע"מ, כדי להקל על הספקת השמן לתחנת הכוח על-שם רידינג הנמצאת על-יד תל-אביב, יהא מקום-כניסה בגדר מובנה של פקודת המכס. 5. מקום כניסה לנפט במפרץ חיפה (תיקון: 1939) בתי-זיקוק של חברת בתי-הזיקוק המאוחדים (Consolidated Refineries Ltd) סמוכים לכביש חיפה-עכו, ושאליהם זורם הנפט מצינורות-הנפט של חברת הנפט העירקאית בע"מ, יהא מקום-כניסה בגדר מובנה של פקודת המכס. 6. מקום כניסה למזוט ונפט גלמי באשדוד-ים (תיקון: תשי"ח) המקום שבו שואבים ומזרימים מזוט ונפט גלמי בצינור תת-ימי לתחנת-הכוח באשדוד-ים יהא מקום-כניסה. 7. מקום כניסה על-יד עכו (תיקון: תשל"ח) המקום שבו פורקים ויניל כלוריד מונומר, אתלין די-כלוריד, ופחמימנים כלורידיים אחרים באמצעות צינורות מנמל עכו למפעל תעשיות אלקטרו-כימיות (פרוטארום) בע"מ, הנמצא באזור התעשיה על-יד עכו (משמר הים), יהא מקום-כניסה. 1 חא"י, ג, (ע) 1672, (א) 1675; ע"ר 1938, תוס' 2, (ע) 799, (א) 957, 1939, תוס' 2, (ע) 615, 1114, (א) 740, 1313; 1941, תוס' 2 (ע) 720, (א) 863; ק"ת תשי"ח, 21; תשל"ח, 550. צוויםצו (חקיקה)מכס