צו הפטנטים (סמכות בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו), תשכ"ט-1969

צו הפטנטים (סמכות בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו), תשכ"ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 188(א) לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, אני מצווה לאמור: 1. סמכות שיפוט לבתי-משפט מחוזיים נוסף על בית-המשפט המחוזי בירושלים תהיה הסמכות של בית המשפט לפי החוק נתונה גם בידי בית-משפט המחוזי בתל-אביב-יפו. 1 ק"ת תשכ"ט, 966.צוויםפטנטיםתל אביבצו (חקיקה)