צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) התשס"ט-2008

צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) התשס"ט-2008 בתוקף סמכותי לפי פסקה (2) להגדרה "ציוד דו-שימושי מפוקח" בסעיף 2 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. ציוד דו-שימושי מפקוח הציוד הדו-שימושי המנוי בתוספת הוא ציוד דו-שימושי מפוקח. תוספת (סעיף 1) מס"ד שם נפוץ דגשים/שמות נוספים כיתוב לועזי נוסחה כימית מלחים כלוראטים דגש על:פוטסיום כלוראט וסודיום כלוראט Chlorate salts:(Potassioumchlorate, Sodiumchlorate) NaCIO3KCIO3 מלחים פרכלוראטים דגש על:פוטסיום פרכלוראט וסודיום פרכלוראט PerchlorateSalts: (Potassium perchlorate, Sodium perchlorate) NaCIO4KCIO4 חומצה חנקתית Nitric acid HNO3 מושק קליסן מושק קסילול Musk xylene C12H15N306 כספית (כולל כספית לצרכים רפואיים) Mercury Hg הקסמין Methenamine, HMTA Hexamine C6H12N4 פוטסיום פרמנגנט Potassium salt PotassiumPermangnate KMnO4 חומצה גופרתית למעט חומצה גופרתית המצויה בתוך מצברים מוגמרים לכלי רכב חומצה למצבריםOleum Sulfuric acid H2SO4 פוטסיום ציאניד Potassium cyanide KCN סודיום ציאניד Sodium cyanide NaCN גופרית Sulfur S זרחן לבן/אדום White phosphorus, Red phosphorus Phosphorus P אבקת אלומיניום חמרןAluminum Aluminum poweder AL אבקת מגנזיום Magnesium poweder Mg נפתלן Naphthalene C10H8 דשנים וכימיקלים מס"ד שם נפוץ דגשים/שמות נוספים כיתוב לועזי נוסחה כימית (א) אמוניום ניטראט (מוצק ונוזל) מלחת אמוניקלית Ammonium nitrate NH4NO3 (ב) אשלגן ניטראט (מוצק ונוזל) Potassium nitrate KNO3 (ג) אוריאה (מוצק ונוזל) קרבמיד Urea CH4N2o (ד) אוריאה ניטראט (מוצק ונוזל) Urea nitrate CH4N20-NO3 (ה) דשן 17-10-27 (ו) דשן 20-20-20 (ז) כל דשן מוצק המכיל את אחד החומרים בפרטי משנה (א) עד (ג) 18 מלחים חנקתיים של מתכות אחרות (א) סודיום ניטראט (במצב מוצק) מלחת צ'יליChile saltpeter,Soda niter Sodium nitrate NaNO3 (ב) קלציום ניטראט (במצב מוצק), כולל עם תוספת גיר קלק-אמון Calcium nitrate Ca(NO3)2 19 חומרי הדברה (א) לאנט מתומיל,Methomyl Lannate (ב) תיואנקס אנדוסלפאן,Endosulfan Endosulfan 20 מלח ניטריט 21 מתיל ברומיד CH3BR3 22 אשלגן כלורי KCI 23 פורמלין פורמלדהיד Formaline CH20 24 אתילן גליקול C2H602 25 גליצרין Glycerine C3H803 26 . לוחות פלטינה, לוחות טיטניום ולוחות גרפיט בעובי שאינו עולה על 10 ס"מ; 27 . ציוד תקשורת, ציוד תומך תקשורת, או ציוד המכיל פונקציות תקשורת; 28 . ציוד העלול, תוך כדי הפעלתו, לגרום להפרעות לרשתות תקשורת; 29 . ציוד תשתית לרשתות תקשורת; 30 . מחרטות (לרבות מכונות מרכז לחריטה) להסרת מתכות; 31 . חלקי חילוף למחרטות, פרטי ציוד למחרטות וציוד נלווה למחרטות; 32 . מכונות כלים המשמשות לאחד או יותר מהשימושים האלה: כרסום, הברגה, הברה, ערגול; 33 . תנורי יציקה בעלי יכולת חימום העולה על 600 מעלות צלזיוס; 34 . מוטות אלומיניום בקטרים של 50 עד 150 מ"מ; 35 . צינורות מתכת שקוטרם מ- 50 מ"מ עד 150 מ"מ; 36 . כדוריות מתכת מקוטר שישה מ"מ ומיסבים המכילים כדוריות מתכת מקוטר שישה מ"מ; 37 . משקפות אופטיות דו-עיניות; 38 . טלסקופים לרבות כוונות טלסקופיות (כולל ציינים); 39 . מדי טווח לייזר; 40 . סמני לייזר; 41 . אמצעי ראיית לילה; 42 . מצלמות תת-מימיות ועדשות אטומות; 43 . מצפנים ואמצעים ייעודיים למציאת כיוון לרבות ;GPS 44 . ציוד צלילה, לרבות מדחסי צלילה ומצפנים תת-מימיים; 45 . אופנועי ים; 46 . מנועי הנעה ימיים חיצוניים מעל 25 כ"ס וחלקים ששימושם העיקרי הייעודי הוא עם המנועים האמורים; 47 . מצנחים, גלשני רוח וטיסנים; 48 . כדורים פורחים, ספינות אוויר DIRIGIBLE, דאוני תלייה, טיסנים וכלי טיס נוספים שאינם מועלים בכוח מנוע; 49 . מכשירים וכלים למדידה של קרני גאמא וקרני X; 50 . מכשירים וכלים לאנליזה פיסיקלית או כימית; 51 . אמצעי מדידה טלמטרים; 52 . רכב מנועי מסוג טרקטורון; 53 . נשק ותחמושת המיועדים לשימוש אזרחי כגון ציד, צלילה, דיג וספורט, פגיונות, חרבות וסכינים מתקפלות מעל ל- 10 ס"מ; 54 . חפץ או מערכת חפצים פולטי אש או גורי התפוצצות (נפצים) לרבות זיקוקין די-נור; 55 . הפריטים המנויים ברשימה כהגדרתה בצו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח), התשס"ח-2007. 1 ק"ת תשס"ט, 55.יצוא ביטחונייצואצוויםפלסטיניםצו (חקיקה)