צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח"), תשל"ח-1977

צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח"), תשל"ח-1977 בתוקף סמכותי לפי תקנה 9(ג) לתקנות הרופאים, תשל"ז-1976, אני מצווה לאמור: 1. איסור שימוש בהגדר "מנתח" לא ישתמש רופא בהגדר "מנתח" או "כירורוג" אלא אם הוא בעל תואר מומחה, כמשמעותו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973, באחד הענפים המפורטים בתוספת. 2. תחילת תוקף תחילתו של צו זה שלושים יום מיום פרסומו. תוספת (תיקון: תשל"ח) כירורגיה כללית נוירוכירורגיה כירורגיה של בית החזה כירורגיה פלסטית כירורגיה אורולוגית כירורגיה אורטופדית מחלות אף אוזן וגרון יילוד וגיניקולוגיה מחלות עינים 1 ק"ת תשל"ח, 70, 447, 1351.רפואהרופאיםצוויםצו (חקיקה)