צו הרשויות המקומיות (משמעת) (תחום האזור של בית דין אזורי), תשל"ט-1979

צו הרשויות המקומיות (משמעת) (תחום האזור של בית דין אזורי), תשל"ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978, אני מצווה לאמור: 1. קביעת תחום אזור תחום האזור אשר לו יוקם בית דין אזורי יהיה כל שטח המדינה חוץ מירושלים, תל-אביב-יפו וחיפה. 1 ק"ת תשל"ט, 790. רשויות מקומיותצוויםצו (חקיקה)