צו יישום תכנית ההתנתקות (חבל עזה), התשס"ה-2005

צו יישום תכנית ההתנתקות (חבל עזה), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 22(א) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005, ובהתאם להחלטת הממשלה מס' 3281 מיום י"א באדר א' התשס"ה (20 בפברואר 2005), אנו מצווים לאמור: 1. השטח המפונה השטח המפונה הוא כל שטח חבל עזה. 2. יום הפינוי (תיקון: תשס"ה) יום הפינוי של השטח האמור בסעיף 1 הוא י' באב התשס"ה (15 באוגוסט 2005). 1 ק"ת תשס"ה, 449, 652. צוויםתוכנית ההתנתקות / מפוניםפלסטיניםצו (חקיקה)