צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו-5), התשס"ד-2004

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו-5), התשס"ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן - חוק התיאומים), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מצווה לאמור: 1. התליית תחולת סעיפים 4 ו-5 לחוק התיאומים סעיפים 4 ו-5 לחוק התיאומים לא יחולו בשנת המס 2004. 1 ק"ת תשס"ד, 342. אינפלציהצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)