צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו-5), התשס"ז-2007

צו מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (התליית תחולתם של סעיפים 4 ו-5), התשס"ז-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. סעיפים 4 ו-5 לחוק לא יחולו בשנת המס 2007. 1 ק"ת תשס"ז, 426. אינפלציהצוויםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסהצו (חקיקה)