צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ג-1993

צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ג-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש) התשכ"ט-1969 (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור: 1. קביעת תחנת משטרה בסיס האימונים החילי של משמר הגבול בבית חורון נקבע בזאת כתחנת משטרה לענין סימן ב' בפרק השני לפקודה. 1 ק"ת תשנ"ג, 804.מעצרמשטרהמשפט פליליצוויםסדר דין פליליצו (חקיקה)