קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ו-2005

קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ו-2005 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(2)(ה) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן - התקנות), אני קובע לאמור: 1. ניכוי הוצאות בחו"ל רשימת המקומות שבהם יותרו בניכוי 125% מסכומי הוצאות המותרות בניכוי לפי תקנה 2(2)(ב) ו-(ג) לתקנות, היא הארצות המפורטות להלן: אוסטרליה יוון אוסטריה יפן איטליה לוקסמבורג איסלנד נורווגיה אירלנד ספרד אנגולה עומאן בלגיה פינלנד גרמניה צרפת דובאי קאטר דנמרק קוריאה הולנד קמרון הונג קונג קנדה הממלכה המאוחדת (בריטניה) שבדיה טיוואן שוויץ 2. ביטול קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשנ"ה-1995 - בטלה. 3. תחילה תחילתה של קביעה זו ביום כ"ז באלול התשס"ה (1 באוקטובר 2005). 1 ק"ת תשס"ו, 62. כללי (חקיקה)ניכוי הוצאותמיסיםמס הכנסהניכוי מס