דומיינים דומים - הטעיה בשם דומיין - התערבות לא הוגנת ?

להלן החלטה בנושא דומיינים דומים - הטעיה בשם דומיין: החלטה רקע המבקשים מפעילים אתר אינטרנט "לימודים אינפו" המספק מידע אודות מוסדות לימוד והשכלה בארץ ובחו"ל תחת שם המתחם: . המשיבים מפעילים אתר אינטרנט "נרשמים" המספק אף הוא מידע אודות מוסדות לימוד והשכלה בארץ ובחו"ל תחת שם המתחם: . בסמוך לשנת 2006 רכשו המשיבים שם מתחם: (להלן: "שם המתחם לימודים") המוביל את הגולש אל אתר האינטרנט "נרשמים". לטענת המבקשים בשימוש שעושים המשיבים בשם המתחם לימודים מפרים הם את זכויותיהם. בת.א 1698/07 תבעו המבקשים סעד הצהרתי, צו מניעה קבוע שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בשם המתחם לימודים ו/או בכל שם מתחם הדומה לשם המתחם של המבקשים וצו המורה למשיבים להעביר את הבעלות בשם המתחם לימודים למבקשים ולשלם למבקשים פיצוי כספי ללא הוכחת נזק. בבקשה שלפני עותרים המבקשים לצו הצהרתי זמני. כן עותרים המבקשים לאסור על המשיבים לעשות שימוש בשם המתחם לימודים ו/או בכל שם מתחם אחר הדומה לשם המתחם של המבקשים ולבטל את הקישורית המעבירה את הגולשים אל אתר האינטרנט "נרשמים". דיון א. א. המבקשים מבססים את תביעתם על עילות של התערבות לא הוגנת, גניבת עין, גזל מוניטין, הפחתת מוניטין והתעשרות שלא כדין. גניבת עין ב. ב. כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות כי השירות שהיא נותנת באתר האינטרנט "לימודים אינפו" צבר מוניטין וכי קיים חשש ששם המתחם לימודים יגרום לגולשים באינטרנט לחשוב שאתר האינטרנט "נרשמים" של המשיבים הוא אתר האינטרנט של המבקשים או קשור אליו. מוניטין אין חולק שהמילה "לימודים" היא מילה גנרית המשמשת את הציבור הרחב. השימוש באותיות לועזיות לסימון המילה "לימודים" אינו הופך את המילה האמורה למילה בעלת משמעות שונה בקרב הציבור הרחב בישראל, לפיכך גם המילה "Limudim" היא מילה גנרית. משכך, אין המבקשים רשאים לשלול מבעלי אתרי האינטרנט העוסקים בתחומים הקשורים בלימודים את האפשרות להשתמש במילה לימודים בכל דרך ואופן שימצאו לנכון. הוא הדין באשר למילים "אינפו" ו- "Info" המקובלות בציבור כקיצור של המילים אינפורמציה ו - "Information". אפשר שבהקשר לשירות אותו מספקים בעלי הדין צירוף המילים "לימודים אינפו" או "Limudim Info" מהווה שם תיאורי, אזי מוטל על המבקשים להראות שציבור הגולשים מזהה את הצירוף האמור עם אתר האינטרנט "לימודים אינפו", באופן המצדיק הפקעת הצירוף האמור מהציבור הרחב. מתצהיריו של אליהו שמש, המצהיר מטעם המבקשים מיום 2.5.07 ו- 12.6.07, עולה כי אתר האינטרנט לימודים אינפו פועל מזה כ - 4 שנים ולכאורה הושקעו בשיווקו ובפרסומו משאבים רבים. אולם מלבד פרסום בעיתון "קריירה לעתיד בטוח" המופץ על ידי המבקשים, לא צירפו המבקשים ראיות מהימנות שיש בהן כדי ללמד על גודל ההשקעה בפרסום ובשיווק אתר האינטרנט ו/או השירות אותו הוא מספק. לטענת המבקשים, יש ללמוד על המוניטין של אתר האינטרנט "לימודים אינפו" מכך שהמשיבים בחרו לרכוש את שם המתחם לימודים הדומה לשם המתחם של האתר האמור. אכן, אין דמיון בין שם אתר האינטרנט "נרשמים" של המשיבים לבין שם המתחם לימודים, אולם בהתחשב בכך ששם המתחם לימודים מורכב משמות גנריים ו/או שמות המתארים את השירות הניתן באתר האינטרנט "נרשמים", אין ברכישת שם המתחם כדי ללמד על המוניטין של אתר האינטרנט "לימודים אינפו". נוכח מסקנותיי עד כאן, לא שוכנעתי שאתר האינטרנט "לימודים אינפו" רכש מוניטין באופן המצדיק הפקעת שמות הצירוף "לימודים אינפו" מבעלי אתרי אינטרנט המבקשים לתאר את השירות אותו הם מספקים או להשתמש בצירוף האמור כשם מתחם המוביל את הגולשים אל אתרים העוסקים במתן שירותי מידע בתחום הלימודים. הטעיה ג. ג. בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1977) בע"מ - עיתון "משפחה" ואח' נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה" ואח', פ"ד נה (3) ע' 933, בע' 949, (להלן: "עניין משפחה") נקבע: "הציבור אינו עולם - גולם, והקוראים עיתונות יודעים כי אותה מילה עצמה יכולה שתתאר מוצרים שונים באותו ענף. וגם אם אמרנו שיש חשש-מה לטעות, נטילת סיכון זה ראויה ולו למען התחרות החופשית וחופש העיסוק של הכלל; שהיחיד לא יפקיע לעצמו מן הציבור ומן המתחרים מילה או שם אך בשם אותו חשש מסוים להטעיה." אכן שם המתחם לימודים דומה לשם המתחם של אתר האינטרנט לימודים אינפו, אולם שמות המתחם אינם חזות הכל וציבור הגולשים אינו עולם - גולם. נראה לכאורה שדי בהבדלים שבין שם המתחם של המבקשים . לבין שם המתחם לימודים כדי למנוע טעות מגולש המעוניין להגיע ישירות לאתר האינטרנט "לימודים אינפו" של המבקשים. ועוד. שימוש בצירוף המילים "לימודים אינפו" באמצעות אחד ממנועי החיפוש באינטרנט יעלה מבחר רב של אתרים בהם האתר של המבקשים. ממילא אין באופן החיפוש האמור כדי להקים חשש לטעות מצד הגולשים המעוניינים להגיע לאתר האינטרנט "לימודים אינפו". יתר על כן, השימוש בצירוף המילים "לימודים אינפו" באמצעות מנועי החיפוש באינטרנט נעשה על ידי הגולשים מהציבור הרחב, וסביר להניח ששימוש כזה נעשה בשל אופיו המתאר של הצירוף האמור ולא בשל שם המתחם לימודים של המשיבים. אוסיף כי בנסיבות העניין, אפילו קיים חשש מה שגולש יטעה וישתמש בטעות בשם המתחם לימודים במקום בשם המתחם של אתר האינטרנט "לימודים אינפו", אין בכך כדי להצדיק הפקעת צירוף המילים "לימודים אינפו" מבעלי אתרי האינטרנט או מהציבור הרחב. ד. ד. נוכח האמור עד כאן, נראה כי סיכויי המבקשים לזכות בתביעתם בעילות של גניבת עין, גזל מוניטין ועשיית עושר ולא במשפט אינם טובים. התערבות לא הוגנת ה. ה. שם המתחם מוביל את הגולשים אל אתר האינטרנט "נרשמים" ובהפעלתו אין כדי למנוע מהגולשים גישה לאתר האינטרנט "לימודים אינפו" של המבקשים, אליו ניתן להגיע ישירות על ידי שימוש בשם המתחם או בדרך של שימוש במילה "לימודים" או שימוש בצירוף המילים "לימודים אינפו" באמצעות מנועי החיפוש באינטרנט. בכך, שונה ענייננו מהמקרה שנדון בת.א 1627/01 מ.ש. מגנטיקס בע"מ נ' דיסקופי (ישראל) בע"מ (פורסם בתקדין), שם רכשה המשיבה (דיסקופי) שמות מתחם הכוללים את השם "מגנטיקס", להם לא נזקקה להם לצורך פעילותה, באופן שמנע מהמבקשת אפשרות שימוש בשם מתחם הכולל את המילה "מגנטיקס". לפיכך, איני סבור שלמבקשים סיכוי לזכות בתביעתם בעילה של התערבות לא הוגנת. מאזן הנוחות ו. ו. המשיבים רכשו את שם המתחם לימודים כדין והם מתחרים במבקשים במתן שירות מידע בתחום הלימודים. לפיכך, ומשמצאתי שאין בהפעלת שם המתחם לימודים כדי למנוע מהגולשים גישה לאתר האינטרנט של המבקשים נוטה מאזן הנוחות נגד מתן הסעד הזמני המבוקש. סוף דבר הבקשה נדחית. המבקשים ביחד ולחוד ישלמו למשיבים את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪. מוצע למבקשים להסכים, כי בכפוף לזכותם לבקש רשות ערעור על החלטתי זו ובכפוף לתוצאות הליך כזה אם יינקט, תדחה תביעתם ללא חיוב נוסף בהוצאות. דיני אינטרנטשאלות משפטיותהטעיההתערבות לא הוגנתמחשבים ואינטרנט