הצעת חוק איסור כהונת ראש הממשלה כשר הבטחון

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - איסור כהונת ראש-הממשלה כשר הבטחון) הניסיון הוכיח שעיסוקיו של ראש הממשלה הם כה רבים ומקיפים עד שלא נותר לו זמן למלא ברצינות ובאחריות גם את תפקיד שר הביטחון, שאף הוא תפקיד רב היקף ואחריות ומחייב שר במשרה מלאה. ראש הממשלה ממונה בתוקף תפקידו על המוסד למודיעין ועל שירות הביטחון הכללי. שר הביטחון ממונה על צה"ל, ובכך גם על אגף המודיעין. ראש ממשלה, שהוא גם שר ביטחון ימצא עצמו אחראי על שלוש זרועות בקהילת המודיעין ויש בכך טעם לפגם חמור. מטרת חוק זה למנוע מצב, שבו ראש הממשלה משמש גם כשר הביטחון. 1. בחוק יסוד: הממשלה, בסעיף 33, בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "למעט משרד הבטחון". הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ג בכסלו התש"ס - 22.11.99הצעות חוקהממשלה