הצעת חוק איסור פעילות פוליטית או דתית בצבא ובמשטרה

הצעת חוק איסור פעילות של גופים פוליטיים או דתיים במתקני צבא ומשטרה, התש”ס-1999 בספר החוקים לא קיים חוק המסדיר פעילות פוליטית בתחומי מתקני הצבא והמשטרה, המציאות מחייבת חקיקה מתאימה. פעילי תנועת חב"ד אשר השתתפו באורח פעיל במערכת הבחירות של בנימין נתניהו, ואשר תנועתם היתה מעורבת בארגון פעילות נגד ממשלות רבין ופרס ואף הייתה פעילה במאבק נגד פריסה מחדש בחברון, מורשים לפעול בתוך מחנות צבא, במסגרת פעילויות דת ומסורת. בימינו הגבול בין פעילות דתית תמימה לבין החזרה בתשובה והטפה רעיונית ופוליטית הולך ומצטמצם ואין לדעת אם בפעילותם לא מטיפים אנשי חב"ד את רעיונותיהם הדתיים והפוליטיים. הסמכות הבלעדית לאספקת שירותי דת לחיילים מוטב שתהיה בידי הרבנות הצבאית שזה תפקידה ולכך יועדה. הצעת חוק זו מטרתה למנוע כל פעילות של גופים פוליטיים ודתיים מימין ומשמאל בתוך מחנות צבא או מתקנים צבאיים ומשטרתיים ובכך לשמור על ניתוקם של כוחות הבטחון מכל מעורבות פוליטית. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/999. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בטבת התש"ס-20.12.99 לא תפעל קבוצה או חבר אנשים, אשר הביעו הזדהות בפומבי עם ארגון פוליטי, מפלגה או מועמד לתפקיד פוליטי, או שעוסקים בפעילות דתית שלא במסגרת הצבא והמשטרה, בתוך מחנה צבא, מתקן צבאי או משטרתי. שר הבטחון והשר לבטחון הפנים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. הצעות חוקמשטרהצבאשירות צבאי