הצעת חוק הטבות ליישובי הנגב

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הטבות ליישובי הנגב), התש”ס-2000 מטרת התיקון לעודד יזמים להשקיע בנגב ע"י מתן עדיפות לגופים הזכאים על פי חוק. העדיפות תינתן לכל הישובים הנמצאים דרומית לקו רוחב 100 דרום. בין הישובים שיכללו: נתיבות, רהט, באר-שבע, תל-שבע, אופקים, ירוחם, מצפה-רמון, דימונה וערד. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתמוז התש"ס - 31.7.2000 1. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, אחרי סעיף 40ג יבוא: 40ג1. על אף האמור בכל דין, מענק השקעה מאת המדינה לפי הוראות פרק זה לגופים זכאים כמשמעותם בסעיף 40ב שמקום מושבם דרומית לקו רוחב 100, ברשת ישראל, שטח קסיני - סולדנר, יהיה בשיעור 38%." הצעות חוקנגב