הצעת חוק לפיזור הכנסת החמש עשרה

הצעת חוק לפיזור הכנסת החמש עשרה, התש"ס-2000 בהתאם לסעיף 34 לחוק יסוד הכנסת, מוגשת הצעת חוק להתפזרות הכנסת החמש עשרה, בשל הדהירה חסרת האחריות של הממשלה להסכמים עם סוריה וויתור על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. כמו כן הממשלה נכשלה בהתמודדותה עם העלייה המשמעותית בעוני ובאבטלה וההידרדרות הקשה של המדינה בנושאים כלכליים וחברתיים. ראוי שממשלה זו תחזיר את המנדט לציבור. הצעות חוק דומות הונחו על שלחן הכנסת החמש עשרה, ומספרן פ/563, פ/1241, ו- פ/1697. הצעת חוק פ/1697 הוסרה בקריאה ראשונה ביום 27.6.2000. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בתמוז התש"ס - 17.7.2000 הכנסת החמש עשרה תתפזר לפני גמר כהונתה. הבחירות לכנסת השש עשרה ולראשות הממשלה יתקיימו תוך 120 יום ממועד קבלתו של חוק זה. הצעות חוקכנסת ישראל