הצעת חוק לפיזור הכנסת

הצעת חוק פיזור הכנסת ה-15, התש”ס-2000 ע"פ סעיף 34 לחוק יסוד: הכנסת מוגשת הצעת חוק להתפזרות הכנסת ה-15 בשל הדהירה חסרת האחריות של הממשלה להסכמים עם סוריה וויתור על האינטרסים הביטחונים של מדינת ישראל. כמו כן הממשלה נכשלה בהתמודדותה עם העלייה המשמעותית בעוני ובאבטלה וההידרדרות הקשה של המדינה בנושאים כלכליים וחברתיים. ממשלה זו שאיבדה את המנדט, ראוי שתחזיר אותו לציבור. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/563, פ/1241. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 הכנסת החמש עשרה תתפזר לפני גמר כהונתה. הבחירות לכנסת השש-עשרה ולראשות הממשלה יתקיימו תוך 60 יום ממועד קבלתו של חוק זה. הצעות חוקכנסת ישראל