הצעת חוק זכות השבות של נכדים

הצעת חוק השבות (תיקון - צמצום זכויות בני משפחה), התש”ס-2000 במתכונתו הנוכחית מאפשר חוק השבות (תש"י-1950) גם לנכד של יהודי לקבל מעמד וזכויות של עולה אף אם הוא עצמו, ולעיתים גם הוריו, כבר אינם יהודים, מצב הגורם לכך כי החוק מנוצל ע"י רבים שניתקו כל קשר עם העם היהודי ומסורתו ומרוקן בפועל שת החוק מכוונתו המקורית, לאפשר פתיחת שערי המדינה ליהודי התפוצות. מטרת תיקון זה לצמצם את זכויות בני המשפחה באופן שהצאצאים הזכאים לכך יהיו רק ידליו של יהודי ולא נכדיו, על מנת למנוע את אחד האבסורדים הגדולים בספר החוקים הישראלי, כאשר החוק היהודי המובהק ביותר נותן הכשר גורף לכניסת לא יהודים בשערי המדינה; עיוות, שתיקון זה מבקש לתקן. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ע"י ח"כ נחום לנגנטל ומספרה פ/1194. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' בשבט התש"ס - 17.1.2000 תיקון סעיף 4א 1. בחוק השבות, התש"י-1950 , בסעיף 4א(א), המילה "ולנכד" והמילים "ושל נכד" - יימחקו. הצעות חוקמשרד הפניםחוק השבות