הצעת חוק יום חופש להורים ביום תחילת הלימודים

הצעת חוק יום חופש לבחירה (יום תחילת הלימודים של ילדי העובדים), התש”ס-2000 יום תחילת הלימודים בבתי הספר היסודיים וגני הילדים הוא יום בו נדרשים מרבית ההורים לחופש מעבודתם. ברוב המקרים ההורים לוקחים יום חופש על חשבונם משום שיום זה לא נכלל בימי החופש לבחירה. בהצעת חוק זו מוצע להקל על ההורים העובדים כך שהיום הראשון ללימודים יוכר כיום חופש במסגרת ימי החופש לבחירה. הצעות חוק זהות הונחו על שלחן הכנסת השלוש-עשרה שסימונה ב'תנה ועל שלחן הכנסת הארבע-עשרה שמספרה פ/762. בכל מקומות העבודה, יהיה יום תחילת הלימודים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים יום חופש לבחירת העובד, בנוסף לימי הבחירה הקיימים. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ד בתמוז התש"ס - 17.7.2000הצעות חוקדמי חופשה שנתית