הצעת חוק מניעת כניסה למועדונים

הצעת חוק איסור מניעת כניסה לפאבים, מסעדות ומועדונים, התש"ס-2000 בפאבים ומועדונים רבים מונעים מאנשים בעלי חזות שאינה לטעמם או מאנשים מעדה או מלאום מסויימים להיכנס לתחומם. הצעת חוק זאת מבקשת למנוע את המשכו של המצב הקיים בו נמנעת מאנשים הכניסה למועדונים ולפאבים רק בשל צבע עורם או דתם. לא ייתכן כי במדינה אשר מכנה עצמה דמוקרטית ונאורה ניתן יהיה להפלות אנשים בצורה כה בוטה וגזענית. הצעת החוק מותירה פתח למניעת הכניסה למועדונים ולפאבים מסויימים על בסיס גיל אך תימנע כל אפשרות להמשיך ולהפלות אנשים על בסיס עדתם, דתם או כל בסיס סובייקטיבי אחר. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הקודמת ומספרה פ/ 2183. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000 בחוק זה - "פאב", "מסעדה" - מקום בו נאספים בני אדם לצורך בילוי באכילה ושתיה. "מועדון" - מקום בו נאספים בני אדם לצורך בילוי בריקודים, שתיה ופעילות חברתית. לא תימנע כניסתם של אנשים לפאבים, מסעדות ומועדונים מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם או מפלגתם, אלא אם כן הדבר מתחייב מאופי המקום או הארוע. העובר על הוראות חוק זה, דינו - קנס. הצעות חוקאפליה בכניסה למועדונים ולמקומות בילוי