הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התש"ס-1999 הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית סיימו את תפקידן עם הקמת מדינת ישראל, שימור מעמדן מימי טרום המדינה, שעה ששימשו בבחינת "מדינה בדרך", אינו מתיישב עם ערכי הממלכתיות, האזרחות, השיוויון והדמוקרטיה. יש והגופים הללו משמשים ככלי לקיפוחה של האוכלוסיה הערבית במדינת ישראל. לפיכך יש לפרקן ולהעביר אחדים מתחומי הטיפול למוסדות ממלכתיים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ב בחשון התש"ס 1.11.99 מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ-ישראל, במדינת ישראל, יהיה כמעמדן באשר מדינות העולם. פעילותן הוולנטרית של שני מוסדות אלה במדינת ישראל תהיה בהתאם לחוק , תוך שמירה על עיקרון השיוויון בין כל תושבי המדינה וכיבוד זכויות היסוד של האדם והארח. הצעות חוקהסתדרות העובדיםההסתדרות הציוניתיהדותהסוכנות היהודית