הצעת חוק ניכוי הוצאות חינוך ילדים

הצעת חוק לתיקון פקודות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חינוך ילדים), התשס”א-2000 אחוז גבוה של ילדים בכל רחבי הארץ זקוקים לשיעורי עזר מעבר לשעות הרגילות של חינוך החובה. שיעורי עזר אלו ניתנים בעיקר במקצועות הנלמדים בבית הספר שתלמידים מתקשים בהם, וגם בנוסף חוגים שונים המרחיבים ידע כללי שמקנים כלים חשובים בהתמודדות עם העתיד. מצד אחד, שיעורי עזר אכן מועילים ומשפרים את רמת הילדים, אך מצד שני, הורים לעיתים מוציאים מכיסם שקלים אחרונים ובקושי סוגרים את החודש, ויש הורים שמוותרים על חלומם של ילדיהם בגלל שאין באפשרותם לשלם על כך. לנוכח המצב, נכון הוא, להכיר בהוצאות אלו, כהוצאה לצורך מס, שיבוא לשוויון מינמלי בין ילדים מכל רמות ההכנסה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' בחשון התשס"א - 30.10.2000 תיקון סעיף 17 1. בפקודת מס הכנסה בסעיף 17, בסופו יבוא: "(15) ניכוי הוצאות חינוך ילדים סכומים ששילם נישום או בן זוגו בעד שיעורי עזר עבור ילדים בגיל חינוך חובה, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את גובה הסכומים שיוכרו ואת התנאים לכך." הצעות חוקדיני חינוךמיסיםקטיניםניכוי הוצאותניכוי מס