הצעת חוק סגירת כבישים בשבתות ובחגים

הצעת חוק לסגירת כביש בר אילן ורחוב ירמיהו בירושלים בשבתות ובחגי ישראל, התש”ס-2000 מכיוון והרחובות בר אילן וירמיהו בירושלים עדיין פתוחים לנסיעת כלי רכב בשבתות ו/או בחגי ישראל בחלק מהשבת ו/או החג, וסגורים רק בשעות קצובותן באה הצעת החוק האמורה - לסגור את הכבישים האמורים לתנועת כלי רכב למשך כל מהלך השבת ו/או החג, למעט נסיעת כלי רכב במקרי חירום. כל כולה של האוכלוסייה המתגוררת סביב הכביש היא חרדית, ופתיחת הכבישים לנסיעה בשבת ובחגים - בשעות שבג"ץ התיר - מקשה עליה מאוד, ופוגעת קשות ברגשותיה. הגיע הזמן להביא שקט ומנוחה לתושבי המקום בשבתות ובחגים. צר לי שעדיין לא השכילו לסגור את הכביש בדרכי הבנה ושלום, ונאלצים לסגור אותו ע"י חקיקה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' באדר א' התש"ס- 14.2.2000 כביש בר אילן, ורחוב ירמיהו בירושלים - ייסגרו לתנועת כלי רכב בשבתות ובחגי ישראל, החל מתחילת השבת והחג, ועד צאתם, למעט נסיעת כלי רכב במקרי חירום. עם קבלת החוק, יפרסמו הרשויות המוסמכות - הודעות על סגירת הכבישים האמורים; ייקבע שילוט מתאים בכל הצמתים המובילים לכבישים. המפר הוראות חוק זה דינו - קנס כספי בסך 10,000 ₪. תחילת החוק תהיה 30 ימים לאחר קבלתו בכנסת. הצעות חוקכביש