הצעת חוק ביטול איסור זילות בית המשפט

הצעת חוק העונשין (תיקון - ביטול איסור זילות בית-המשפט), התשס’’א-2001 אין חולק באשר לצורך החיוני לשמור על כבודם של השופטים ובתי-המשפט, אך מאידך, אין הצדקה להחמרה ביחס לפרסום פוגע בשופטים (זילות בית משפט) לבין הוצאת דיבה "סתם". נראה, שניתן להסתפק בסעיפי חוק "איסור לשון הרע". אין נושא שהוא מחוץ לביקורת הלגיטימית. ביקורת עניינת על פסקי-דין, היא לגיטימית, גם אם היא חריפה, קשה ונוקבת. כל זאת, בתנאי, שהמבקר בטוח שהוא עומד על קרקע מוצקה ושומר על כבודו של המוסד המבקר. לא יתכן, שיווצר רושם של ניסיון לסתימת פיות, כשיש מצב המצריך ביקורת וגינוי. מצב כזה, מעורר אי-אמון ופוגע בתדמיתה של מערכת השיפוט. לטעמנו, ביקורת עניינית עשויה להביא לשיפור בסדרי עשיית הצדק, וגם לשיפור בתדמית. לכן, אין מקום לסעיף הזילות, וניתן להסתפק בסעיפי חוק "איסור לשון הרע", שדינו שנת מאסר, כאשר מתפרסמת השמצה, או החשדה חסרת-שחר על שופטים. וראה התייחסותו של נשיא בית-המשפט העליון, אהרון ברק ללגטימיות בהקשר של ביקורת, ברב שיח לעיתון "המשפט" (ינואר 2000): "צריך כמה שאפשר לצמצם את ההגבלות והאיסורים הללו, גם אם הם נמצאים... לא טוב ששופטים יזכו להגנה באמצעות המשפט הפלילי. לכן, מבחינתי, אם אפשר היה לבטל את כל העבירות הללו, הייתי מבטל אותן. כל ביקורת מבחינתי היא חוקית, כפוף להגנת "לשון הרע" וכיו"ב... גם מנימוקים של חופש הביטוי. אם ביקורת צריכה להיות אפקטיבית וטובה כלפי רשויות אחרות, היא ודאי צריכה להיות אפקטיבית וטובה כלפי בית-המשפט." הצעת חוק זהה של חברת הכנסת זהבה גלאון הונחה על שולחן הכנסת החמש עשרה ומספרה פ/1639. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בתמוז התשס"א - 2.7.2001 ביטול סעיף 255 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיף 255 - בטל. הצעות חוקזילות בית המשפט