הצעת חוק הארכת חופשת הלידה ל 14 שבועות

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הארכת חופשת לידה), התשס”ב-2001 מחקרים רבים מוכיחים את חשיבות טיפוח הקשר בין האם לתינוק דווקא בשנה הראשונה, לרבות חשיבות ההנקה והשפעתם על התפתחות האינטליגנציה הרגשית והשכלית של התינוק. אף הנורמה הבינלאומית שונתה לפני כשנה, כשארגון העבודה הבינלאומי החליט להאריך את חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות. בפועל, במדינות רבות בעולם חופשת הלידה אף ארוכה יותר. התיקון המוצע יאפשר גם לנשים היולדות בישראל לזכות בחופשת לידה ארוכה יותר - אשר תענה הן על צרכי התינוק/ת והן על צרכי האם היולדת. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השלוש עשרה שסימונה ב'רנ, על שולחן הכנסת הארבע עשרה שמספרן פ/1, פ/1296, ו-פ/1530 ועל שולחן הכנסת החמש העשרה שמספרן פ/2105 ו-פ/2818. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בטבת התשס"ב - 17.12.2001 תיקון סעיף 6 1. בחוק עבודת נשים התשי"ד-1954, בסעיף 6(ב), במקום "שנים עשר" יבוא "שישה עשר". הצעות חוקלידהחופשת לידה