הצעת חוק הבטחת ייצוג נשים בכנסת

הצעת חוק המפלגות (תיקון - הבטחת ייצוג), התשס”ב-2001 ייצוג הנשים בכנסת ישראל מעולם לא עלה על 10 אחוזים. נתון זה קשה במיוחד לאור העובדה שהנשים מהוות 51% מאוכלוסיית המצביעים בישראל. תיקון חוק זה בא ליצור הבטחת ייצוג לטובת נשים, על מנת שיזכו לייצוג הולם בכנסת ישראל. עקרון השוויון בין גברים ונשים נקבע כבר במגילת העצמאות של מדינת ישראל ובחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א - 1951. מאז הוחל העיקרון בחוקים נוספים רבים. ביניהם בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק. כמו כן ניתנה הצדקה מוסרית ומשפטית להבטחת ייצוג של נשים בפסיקת בג"צ בעניין מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות. הצעת חוק זו, המבוססת על הניסיון הסקנדינבי והמערב אירופאי, באה לעגן את השוויון הממשי בייצוג לשני המינים. הצעות חוק דומות בעיקרן של חברת הכנסת ענת מאור (פ/17), חברת הכנסת נעמי חזן (פ/322) וחבר הכנסת מוסי רז (פ/2573) הונחו על שולחן הכנסת החמש עשרה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בטבת התשס"ב - 17.12.2001 תיקון סעיף 16 1. בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, בסעיף 16, בסופו יבוא: "ובלבד שבכל חמישיית מועמדים יהיה ייצוג של לפחות שני מועמדים לשני המינים." הצעות חוקייצוגכנסת ישראל