הצעת חוק הוצאת תנועת כך מרשימת ארגוני הטרור

הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (הוצאת תנועת כך והחברים הרשומים בה מרשימת ארגוני הטרור), התשס”א-2001 תנועת כך הוכרזה כארגון טרור לאחר הרצח במערת המכפלה. מאוחר יותר קבעה ועדת שמגר שברוך גולדשטיין פעל לבד ולכן אי אפשר לקשור את מעשהו לכל גורם אחר. המצב הנוכחי פוגע בחופש ביטוי של אנשי כך. יש להבדיל בין התנגדות לדעות של אנשי תנועת כך ואפילו שלילת זכותה להתמודד לכנסת לבין הכרזה על התנועה כארגון טרור רק בגין התנגדות לדעות ולעמדות שהיא מבטאת. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/1101. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בתמוז התשס"א - 2.7.2001 1. בפקודה למניעת טרור, התש"ח-1948, אחרי סעיף 1 יבוא: 1א. תנועת "כך" לא תיחשב עוד כארגון טרוריסטי." הצעות חוקטרור