הצעת חוק השתתפות בדיונים במליאת הכנסת

הצעת חוק מליאת הכנסת (השתתפות בדיונים), התשס”א-2001 במקרים מסוימים נוצר מצב אבסורדי בו יושב ראש מפלגה אינו חבר כנסת, משום שויתר על מקומו בכנסת או שמפלגתו בחרה בו לכהן כשר. במצב זה הדמות הפוליטית הבכירה במפלגה זו או אחרת מנוע מלהשתתף בדיונים במליאת הכנסת - המקום בו מתנהל השיח הדמוקרטי, בעוד הוא ממלא תפקיד פוליטי בעל השפעה על מי שכן יושב בתוך המליאה, קרי, חברי הכנסת של אותה סיעה. לכן מוצע לאפשר במצב כזה ליו"ר מפלגה להשתתף באופן פעיל בדיוני הכנסת וועדותיה, אך כמובן לא להצביע על החלטותיהן. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 1. בחוק זה - "זכאי השתתפות" - יושב ראש מפלגה אשר יש לה ייצוג בכנסת. 2. זכאי השתתפות יהיה רשאי להשתתף בדיוני המליאה כמאזין וכנואם. 3. זכאי השתתפות יהיה זכאי למושב במליאה. 4. זכאי השתתפות יהיה רשאי להשתתף בדיוני ועדות הכנסת השונות שחברי הכנסת מהסיעה המייצגת את מפלגתו בכנסת חברים בהן. הצעות חוקכנסת ישראל