הצעת חוק טיסות שבת

הצעת חוק טיסות חברת אל-על, התשס”א-2001 מוגשת מחדש הצעת החוק שמטרתה לאפשר לאל-על לטוס בשבת וזאת לאור הצהרות של גורמי ממשלה על הכוונה להפריט את חברת אל-על. בתחילת שנות השמונים קיבלה ממשלת הליכוד בראשות מנחם בגין את תביעתה של אגודת ישראל שחברת אל-על לא תטוס בשבת. מאז קבלת ההחלטה החברה אינה טסה בשבת דבר הגורם לחברה נזקים הנאמדים בסכום של כ-50 מליון דולר בשנה. אז הפסקת טיסות השבת נגרם לקופת הציבור נזק בעולה על 500 מליון דולר. אין כל הצדקה למנוע מחברת אל-על לטוס בשבת כאשר הנימוק היחיד לכך הוא נימוק דתי. עקב ההפסדים הנגרמים מאי טיסה בשבת לא ניתן למעשה להפריט את חברת אל-על. אין כל הצדקה לגרום נזק כבד לקופת הציבור ולהמשיך לאסור טיסות אל-על בשבת. מוצע על כן לבטל בחקיקה את האיסור עליו החליטה הממשלה לגבי טיסות אל-על בשבת. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השלוש-עשרה והארבע-עשרה ומספרן ג'קסב ו-פ/695, ועל שולחן הכנסת ה-15 ומספרן פ/503, פ/1695 ו-פ/2447. חברת התעופה אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן - החברה) תפעיל טיסות בכל ימות השבוע, לרבות בשבת, לפי שיקולים עסקיים של החברה. האמור בסעיף 1 גובר על כל החלטה שקיבלו הממשלה או החברה בעניין מועדי הטיסות של החברה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001הצעות חוקתביעות נגד חברות תעופהתעופה