הצעת חוק יבוא בשר לא כשר לישראל

הצעת חוק בשר ומוצריו (תיקון - ביטול החוק), התשס"א-2001 חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד-1994, אוסר על יבוא בשר לא כשר לישראל. סעיף 3 לחוק מתיר יבוא בשר לא כשר רק "במקרים מיוחדים". המגבלות על היבוא מביאות לכך שכל הביקוש מסופק באמצעות היצור המקומי. ידוע כי קיים בישראל ביקוש לבשר לא כשר ומדי שנה נמכרים בישראל עשרות אלפי טונות של בשר כזה. לעתים איכותו של הבשר הנמכר ירודה והמחיר מופקע. יוצא שמדינת ישראל מסבסדת יצרנים ישראלים של בשר לא כשר. מוצע לבטל את חוק בשר ומוצריו על מנת שיתפתח יבוא חופשי של כל סוגי הבשר לישראל. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת ה-15 ע"י ח"כ יוסף לפיד וקבוצת ח"כים ומספרה פ/ 1213. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ג בסיון התשס,א - 4.6.2001 ביטול החוק 1. חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד-1994 - בטל. הצעות חוקבשריבוא