הצעת חוק עידוד התיישבות בשטחים

הצעת חוק עידוד התיישבות, התשס”א-2001 מטרתם של ארגוני הטרור הינה לסלק את היהודים מעל אדמתם. לשם כך, עורכים גורמים שונים פעילויות חבלניות כאשר הם סבורים כי בפעולות אלו הם ישיגו את מטרתם. לפיכך, מוצע כי בכל מקום ברחבי ישראל או בשטחים המוחזקים על ידה, בו אירעה פעילות חבלנית עוינת יוקם יישוב יהודי ובכך לסכל את מטרת ארגוני הטרור. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 חוק זה, מטרתו ליתן תשובה ציונית לאויביה של מדינת ישראל, תוך ביסוס אחיזת המדינה בארץ ישראל ובשטחים המוחזקים על ידיה. בחוק זה - "פעילות חבלה עוינת" - פעילות שנועדה לפגוע ביהודי, ברכושו, בחופש התנועה שלו או בכל זכות אחרת העומדת לו. 3. בכל מקום במדינת ישראל או בשטחים המוחזקים על ידה, בו אירעה פעילות חבלנית עוינת, יוקם יישוב יהודי תוך 90 ימים. הצעות חוקשטחי יהודה ושומרון